Vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

FEOR-kód 273

Foglalkozások

2730 - Pap (lelkész), egyházi foglalkozású

Vallások vagy felekezetek rítusát vezeti, istentiszteleteket, szentbeszédeket, prédikációkat tart, keresztelési, esketési, temetési szolgálatokat végez, lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak, humanitárius, szociális tevékenységet folytat, hitoktatással foglalkozik, és az egyházi intézmények működtetésével kapcsolatos feladatkört lát el.

Keresés