Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok

FEOR-kód 2713-00

Bemutatás

Gyűjti, feldolgozza, megőrzi, helyreállíttatja, nyilvántartja és bemutatja a művészeti, néprajzi és régészeti tárgyakat, képzőművészeti, iparművészeti, zenetörténeti, irodalomtörténeti, esetekben technikatörténeti és design-alkotásokat, természettudományi anyagokat.

Jellemző tevékenységek

 • Gyűjti és nyilvántartja a természettudományi anyagokat
 • Feldolgozza, megőrzi, helyreállítja a múzeumi raktárak állományát.
 • Szervezi és ellenőrzi a raktározást.
 • Rendszerezi a gyűjtemények anyagát,
 • Karbantartja és aktualizálja a nyilvántartásokat.
 • Élettartam hosszabbító eljárásokat alkalmaz és dolgoz ki.
 • Javaslatot tesz károsodást megelőző intézkedésekre.
 • Tisztítja, konzerválja rekonstruálja a gyűjtemény darabjait, műtárgyait.
 • Szervezi és ellenőrzi a műtárgyak szállítását intézményen belül és intézmények között.
 • Gondoskodik a műtárgyak vagyoni védelméről.
 • Ellenőrzi a raktárak klimatikus viszonyait.
 • Előadásokat tart, konferenciát szervez, azokon részt vesz.
 • Ellenőrzi a külső helyszínen kiállított műtűrgyak környezetét, biztonságát.
 • Látogatja a régészeti feltárások helyszíneit, muzeális értékű ipari létesítményeket.
 • Kapcsolatot tart a restaurátor műhelyekkel.
 • Előkészíti a tudományos feldolgozásokat.
 • Speciallzálódik egy szekterületre, pl. tudománytörténet, természettudomány, műalkotások, iparművészet,ipartörténet, stb.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt érben végzett munka.Egyre több a klimatizált helyiség a lmúzeumi raktárakban és munkaszobákban, laboratóriumokban.
 • Poros környezeti részek is lehetnek, különösen ritkán kutatott vagy konzerválásra váró anyagok között.

Egészségügyi tényezők

 • Zárt érben végzett munka.Egyre több a klimatizált helyiség a lmúzeumi raktárakban és munkaszobákban, laboratóriumokban.
 • Poros környezeti részek is lehetnek, különösen ritkán kutatott vagy konzerválásra váró anyagok között.

Pszichikai tényezők

 • A nagyon régi, esetleg rossz állapotú műtárgyak kezelése, raktári felkutatása rossz hatást válthat ki.
 • Számottevő mentális kockázat nincs.

Várható változások

 • A muzeológusok iránti igényt csak kevés tényező befolyásolja. A foglalkoztatás a gazdasági helyzettől valamint állami és kormányzati megfontálosktól függ leginkább.
 • Évente mintegy 300 álláshely keletkezik, de új álláshely ezen belül 15%-nyi.
 • Az álláshelyek Budapesten koncentrálódnak.
 • A vidéki múzeumok többnyire önkormányzati fenntartásúak, jövőjük, fejlődésük ezek gazdasági helyzetétől is fögg.ügg
 • A közeljövben folytatódik digitális technikák terjedése, ez előnyhöz juttatja az informatikában jártas muzeológusokat.
 • A megőrzendő anyagok száma, mennyisége folytonos növekedést mutat.
 • A munkakörülmények javulnak, mert a technikai fejlődés és a biztonságos őrzés megköveteli a fejlesztést.
 • A nemzetközi együttműködés kiterjedése megkezdett folyamat, trend folytatása várható.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 80%
Végrehajtó 20%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Művészettörténész-muzeológus
 • Néprajzos-muzeológus
 • Preparátor
 • Szoborgyűjtemény kezelő
 • Természettudományos-muzeológus