Kulturális intézményi szaktechnikus

FEOR-kód 3717-00

Bemutatás

Művészeti alkotásokat, kiállítási tárgyakat, anyagokat és tárgyi leleteket múzeumi gyűjteményekben rendez, kiállít és segíti a könyvtárosok munkáját.

Jellemző tevékenységek

 • megtervezi és elrendezi a bemutató területeket, a kiállítási bútorokat, polcokat, szekrényeket
 • előkészíti és felszereli a kiállítandó tárgyakat
 • segítséget nyújt a világító és bemutató berendezések felállításában
 • vezeti a dokumentumok kikölcsönzésének és visszavételének nyilvántartását
 • fogadja a kiállítási tárgyakat, gondoskodik a szállításukról, a be- és kicsomagolásukról
 • új könyvtári vagy kulturális anyagokat rendel, karbantartja a könyvtári nyilvántartó és -forgalmazó rendszereket
 • különböző nyomtatott és rögzített anyagokat katalogizál
 • központi irattározás esetén az iratokat leltárba veszi, ellátja iktatószámmal
 • gondoskodik az adatok adatbázisokba való beviteléről, számítógépes nyilvántartásokat vezet és szerkeszt
 • audiovizuális és egyéb berendezéseket üzemeltet
 • részt vesz a bibliográfiai adatok kutatásában és ellenőrzésében


Körülmények

Munkakörnyezet

 • zárt irodákban, termekben dolgozik
 • többnyire ülő, de helyváltoztatással is járó munka, emelett emelés, görnyedés, hajolás és cipelés is jellemzi

Egészségügyi tényezők

 • zárt irodákban, termekben dolgozik
 • többnyire ülő, de helyváltoztatással is járó munka, emelett emelés, görnyedés, hajolás és cipelés is jellemzi

Pszichikai tényezők

 • jó figyelemkoncentrációs képességet igényel
 • jó együttműködést igényel

Várható változások

 • A számítógép használat mindinkább elterjed.
 • Előtérbe kerül a dokumentumok és iratok elektronikus megjelenése.
 • Ezen a területen is elterjednek az EU-s pályázatok.
 • Nagy szerepet kap a digitális technika megjelenése ezen a területen is.
 • A tevékenység jellegéből fakadóan kulturális érték- és hagyományőrző szerepe van.
 • Ez a végzettség több munkakör betöltésére is alkalmas, bár hosszú távon a közművelődési szakma devalválódhat.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 40%
Csoportos 60%
Irányító 60%
Végrehajtó 40%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Állatkitömő
 • Állatpreparátor
 • Képtári technikus
 • Kéziratretusáló
 • Könyv- és papírrestaurátor
 • Könyvtár technikus
 • Múzeum technikus
 • Régészeti ásatási technikus