Könyvtári, levéltári nyilvántartó

FEOR-kód 4133-00

Bemutatás

Könyvtári, levéltári anyagokat tart nyilván és kezel a könyvtári, levéltári állomány-nyilvántartás, állománygondozás területén; gyűjti, őrzi és raktározza a levéltári anyagokat és egyéb iratokat.

Jellemző tevékenységek

 • jegyzékbe veszi a különböző dokumentumokat, meghatározott feltételek alapján rendszerezi azokat
 • nyilvántartja az állomány gyarapítási adatokat, könyveket, dokumentumokat
 • osztályozza és rendszerezetten tárolja a különféle iratokat és más nyilvántartásokat
 • vezeti a dokumentumok kikölcsönzésének és visszavételének nyilvántartását
 • az iratokról és egyéb anyagokról fénymásolatot készít
 • az olvasóteremben az olvasók, a kutatók kérésére kikeresi a kért könyveket, folyóiratokat, dokumentumokat
 • a raktári állományból kikeresi a kívánt könyveket, folyóiratokat, dokumentumokat
 • központi irattározás esetén az iratokat leltárba veszi, ellátja iktatószámmal
 • útmutatás alapján elkészíti a katalóguscédulákat és másolataikat
 • elvégzi az egyéb kapcsolódó vegyes irodai munkákat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • zárt irodákban, termekben dolgozik
 • többnyire ülő munka, de emelés, görnyedés, hajolás és cipelés is jellemzi

Egészségügyi tényezők

 • zárt irodákban, termekben dolgozik
 • többnyire ülő munka, de emelés, görnyedés, hajolás és cipelés is jellemzi

Pszichikai tényezők

 • jó figyelemkoncentrációs képességet igényel
 • jó monotónia tűrőképességet igényel

Várható változások

 • A számítógép használat mindinkább elterjed.
 • Előtérbe kerül a dokumentumok és iratok elektronikus megjelenése.
 • A dokumentumok kikeresése helyett bővül az információk szolgáltatása.
 • Nagy szerepet kap a digitális archiválás.
 • Fokozott jelentőséget kapnak az adatvédelmi feladatok.
 • Várható a laikus kutatók tömeges megjelenése.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 30%
Csoportos 70%
Irányító 80%
Végrehajtó 20%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Filmarchivátor
 • Könyvtári állománykezelő
 • Könyvtári dokumentátor
 • Könyvtári nyilvántartó
 • Levéltári gyűjteménykezelő
 • Levéltári iratkezelő és irattáros
 • Levéltári ügykezelő
 • Rádiós dokumentátor