Konyhafőnök, séf

FEOR-kód 3222-00

Bemutatás

Megtervezi az étlapot, irányítja, gondoskodik a szükséges nyersanyagok és eszközök beszerzéséről, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az ételek elkészítését, megszervezi a konyhai munkát.

Jellemző tevékenységek

 • áttekinti és tervezi a termelést, az üzlet karakterét, kitűzi a célokat
 • irányítja és szervezi a konyhai munkálatokat, meghatározza azok sorrendjét
 • rendszerbe állítja a konyhai eszköztárat, beleértve a személyzetet is (pl.: munkaelosztás kialakítása, munkaidő beosztás, átirányítás)
 • gazdálkodási feladatokat végez, költség kalkulációkat készít (élelmiszer- és munkaerő-költségek becslése)
 • felkutatja a legkedvezőbb nyersanyagforrásokat
 • kialakítja a választékot, kínálatot, a különleges étkezési igényeknek megfelelő, illetve összetett fogásokat dolgoz ki, étlapot, itallapot szerkeszt
 • felméri a készleteket és megrendeli, beszerzi a szükséges anyagokat és eszközöket
 • minőségi és mennyiségi szempontok szerint értékeli és átveszi az árut
 • megszervezi a szakszerű tárolás munkafolyamatait
 • irányítja, ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozókat
 • instruálja a szakmai munkálatokat, koordinálja a szakácsok és az ételek készítésében részt vevő egyéb dolgozók munkáját
 • figyelemmel kíséri az ételek minőségét és a konyhai termelés teljes vertikumát az előkészítéstől a feltálalásig minden fázisban
 • meghatározza az ételek felszolgálási módját, kialakítja a díszítési formákat
 • ismerteti és betartatja a hatósági előírásokat, a higiéniai és élelmiszer-biztonsági (HACCP), környezetvédelemi, valamint a technológiai szabályokat, a tűz- és baleset-megelőzési előírásokat
 • ajánlatot készít rendezvények megrendelésének felvételéhez
 • irányítja a tanulók képzését
 • részt vesz a konyhai dolgozók felvételében, a teljesítményük értékelésében
 • felügyeli a rábízott készleteket, berendezéseket és elszámol a rábízott javakkal
 • kapcsolatot tart az üzleti partnerekkel, szakmai körökkel, fejleszti szakmai tudását és karriert épít
 • az ügyviteli szabályzattal kapcsolatos feladatokat lát el az üzleti gazdálkodás keretében


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkáját jellemzően állandó zárt helyen, konyhában végzi, de vezetőként irodai tevékenységet is ellát.
 • A konyhákban sokszor nagy a hőség és magas a páratartalom.
 • Gyakran nedves, nyirkos, párás térben, kemencék mellett, illetve hűtők, hűtőpultok mellett dolgozik, váltakozó hőmérsékletnek kitéve.
 • Kötelező a fehér ruházat, a tiszta váltóruha, a szakácssapka, és a zárt, csúszásgátlóval ellátott cipő használata.
 • A munkáltatónak zuhanyzót, öltözőt kell biztosítania.

Egészségügyi tényezők

 • Munkáját jellemzően állandó zárt helyen, konyhában végzi, de vezetőként irodai tevékenységet is ellát.
 • A konyhákban sokszor nagy a hőség és magas a páratartalom.
 • Gyakran nedves, nyirkos, párás térben, kemencék mellett, illetve hűtők, hűtőpultok mellett dolgozik, váltakozó hőmérsékletnek kitéve.
 • Kötelező a fehér ruházat, a tiszta váltóruha, a szakácssapka, és a zárt, csúszásgátlóval ellátott cipő használata.
 • A munkáltatónak zuhanyzót, öltözőt kell biztosítania.

Pszichikai tényezők

 • csúcsidőszakokban a gyors kiszolgálás nagy stresszel, feszültséggel jár
 • összehangolt csapatmunka szükséges, a hatékony együttműködésnek jelentős szerepe van
 • a munkavégzés súlypontja az étkezési időkön kívül gyakran az esti órákban van, amihez alkalmazkodni kell
 • ünnepnapokon is dolgozni kell, gyakran több műszakban
 • fontos az alkalmazkodás a munkatársakhoz, a tolerancia és előítélet mentesség a vendégek irányában
 • a sokféle, párhuzamos munkafolyamat és a szigorú minőségi, higiéniai eláírásoknak való megfelelés miatt fokozott a pszichés megterhelés
 • a gyors és hatékony problémamegoldáshoz jó stressztűrő képesség szükséges

Várható változások

 • Az innovációs lehetőségek, korszerű technológiák alkalmazása a termékek előállításánál egyre inkább teret hódít a jövőben, ugyanakkor a hagyományokhoz való visszanyúlás is jelen van a konyhaművészetben.
 • A minőségi termékeket és a bionyersanyagok széleskörű felhasználása egyre elterjedttebbé válik a gasztronómia és a vendéglátás területén.
 • Manapság egyre fontosabb az alapanyagok ismerete, minősége, a velük való gondos bánásmód, az értékes, hagyományos, termékek megőrzése.
 • Az uniós normák a környezetvédelem, a hulladékkezelés, illetve az élelmiszerbiztonság területén egyre szigorúbbak.
 • A foglalkoztatási feltételek limitáltak, a társadalom orientált, marketing szemlélethez való igazodás pedig növeli a kvalifikáltabb szakemberek iránti igényt, ugyanakkor megköveteli a gyakorlatias tudást és szemléletet is.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 20%
Személyközpontú 80%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 90%
Végrehajtó 10%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Éttermi műszakvezető
 • Főszakács
 • Helyettes séf
 • Konyhafőnök
 • Konyhavezető