Ipari alpinista

FEOR-kód 7912-00

Bemutatás

Nehezen hozzáférhető épületeken, nagyméretű gépeken (például darukon), antennákon, olajfúró tornyokon vagy egyéb helyeken – az emelőkosár vagy az állványzat használatát helyettesítve, általában statikus hegymászó kötélen lógva, ülőpadban ülve –, tisztítási, felújítási, építési, bontási, karbantartási, vagy egyéb, a szakképesítésének megfelelő tevékenységeket, mentési feladatokat végez.

Jellemző tevékenységek

 • felméri a munkavégzés helyszínét, jellegét
 • kivitelezési tervet, munkatervet, kockázatelemzést készít
 • beszerzi a munkavégzéshez szükséges hatósági engedélyeket
 • a helyszínre szállítja a biztonságos munkavégzéshez szükséges felszerelést, eszközöket, anyagokat (a munkavédelmi előírások szerint)
 • gondoskodik a munkaterület alatti terület biztonságáról (figyelemfelhívás, kordon, tejes lezárás, védőalagút)
 • összehangolja tevékenységét a munkaterületen dolgozó többi szakemberrel és az időjárási körülményekkel
 • előkészíti a mentéshez, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket, anyagokat, a mentési tervet
 • biztosítja a segélyhívás technikai lehetőségét
 • felszereli a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközöket és ellenőrzi a biztosítási elemek állapotát
 • meghatározza és kiépíti a biztosító és ereszkedő pontokat
 • megközelíti a munkaterületet előlmászásból (társbiztosítás segítségével), segédeszköz vagy munkaeszköz segítségével, kötélen leereszkedéssel, mászással
 • elhelyezi a kötélrögzítési pontokat, beköti a köteleket az előkészített pontokhoz (standépítés), szükség esetén kiépíti a visszafutás gátló rendszert
 • rögzíti magát a munkavégzés helyszínén
 • rögzített állapotban elvégzi a munkafeladatot a szükséges biztosítás meglétének folyamatos ellenőrzése mellett
 • emelési és mozgatási feladatokat végez a várható terhelések figyelembevételével készített terv alapján
 • kiépíti és lebontja a mozgatáshoz szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megléte mellett
 • a munkálatok elvégzését követően átadja a munkaterületet
 • alpintechnikával sport és szabadidős tevékenységeket támogat, nem ipari alpinista szakambert mozgat és biztosít
 • mentést, elsősegélynyújtás végez
 • ellenőrzi a felszerelést vizuálisan és tapintással
 • a nyilvántartási és ellenőrzési naplót, kötélnaplót, felszerelésnaplót vezet és egyéb adminisztrációt végez


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Az előírásoknak megfelelően ezt a tevékenységet csak minimum két fő végezheti.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.
 • A munkavégzés többnyire szabad, természeti munkakörülmények között folyik.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.

Egészségügyi tényezők

 • Az előírásoknak megfelelően ezt a tevékenységet csak minimum két fő végezheti.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.
 • A munkavégzés többnyire szabad, természeti munkakörülmények között folyik.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.

Pszichikai tényezők

 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó figyelemösszpontosítás
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására

Várható változások

 • A jövőben egyre szigorúbbak lesznek a munkavédelmi előírások.
 • A környezetvédelmi szempontok erőteljes érvényesülése várható.
 • Az épületek tervezésénél csökken az alpintechnikai alkalmazások szakszerű lehetősége (standpontok hiánya).
 • Elterjed a korszerű technológiák alkalmazása, ezáltal a szakmai ismeretekre vonatkozó elvárások egyre nőnek.
 • Egyre modernebb, nagyobb teherbírású, "intelligensebb" alpintechnikai eszközök készülnek.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 0%
Csoportos 100%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Homlokzatmosó
 • Homlokzattisztító