Ablaktisztító

FEOR-kód 9115-00

Bemutatás

Tisztítja az ablakokat, kirakatokat és az épület más üvegfelületeit.

Jellemző tevékenységek

 • egyeztet az elvégzendő tisztítási feladatokról a megrendelővel
 • beszerzi, előkészíti a szükséges tisztító eszközöket, anyagokat, vegyszereket
 • létra, függőállvány, kosaras szék és egyéb berendezés igénybevételével megközelíti a tisztítandó felületet, ablakot
 • speciális végzettséggel alpintechnikával közelíti meg a tisztítandó felületeket, pl.: magas épületek üvegfalait
 • kívül-belül, keretekkel és tokokkal együtt tisztítja az ablakokat
 • az erősen letapadt szennyeződéseket (pl. mész) kaparó eszközzel eltávolítja
 • vizezi, mossa az ablakokat és más üvegfeleleteket
 • szárítja, folt- és csíkmentesen szárazra törli a megtisztított felületet
 • tisztítás után (esetleg a megrendelővel közösen) ellenőrzi az elvégzett munka minőségét


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne gyakran váltakozik.
 • A tevékenység nedves, nyirkos eszközök és víz folyamatos használatát igényli.
 • A munkaidő általában kötött.
 • Gyakori a hivatalos munkaidőn kívüli (kora reggeli vagy délutáni, illetve esti órákban) vagy hétvégi és munkaszüneti napokon végzett munka.
 • A vegyszerek különösen nagy odafigyelést és óvatosságot kívánnak meg alkalmazásuk során.
 • Balesetveszélyek: a nedves felületeken való elcsúszás, a vegyszerek használata közben a keletkezett gőzök, gázok belégzése, magasból való leesés.
 • A belső és külső munkakörülmények váltakozásához alkalmazkodni kell, illetve ilyenkor megnő a meghülés veszélye.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne gyakran váltakozik.
 • A tevékenység nedves, nyirkos eszközök és víz folyamatos használatát igényli.
 • A munkaidő általában kötött.
 • Gyakori a hivatalos munkaidőn kívüli (kora reggeli vagy délutáni, illetve esti órákban) vagy hétvégi és munkaszüneti napokon végzett munka.
 • A vegyszerek különösen nagy odafigyelést és óvatosságot kívánnak meg alkalmazásuk során.
 • Balesetveszélyek: a nedves felületeken való elcsúszás, a vegyszerek használata közben a keletkezett gőzök, gázok belégzése, magasból való leesés.
 • A belső és külső munkakörülmények váltakozásához alkalmazkodni kell, illetve ilyenkor megnő a meghülés veszélye.

Pszichikai tényezők

 • alkalmazkodás a munkaidő beosztásában a megrendelő igényeihez
 • gyakori, hogy a megrendelő értékei, bizalmas anyagai hozzáférhetőek a takarító számára, ilyenkor maximálisan elvárható, hogy ne essen kísértésbe, és ne éljen vissza a bizalmi helyzetével
 • a lelkiismeretesség, alaposság, elővigyázatosság és a segítőkészség elengedhetetlen ebben a munkakörben
 • az egysíkú munkafázisok ismétlése jó monotóniatűrést igényel
 • a megbízói igényekhez való igazodás időnként toleranciát, higgadtságot, kiegyensúlyozottságot kíván
 • fontos az irányítás elfogadása

Várható változások

 • A minőségi munkát végző, magasan szakképzett takarítók iránt egyre növekvő kereslet várható a jövőben.
 • A szigorodó környezetvédelmi előirásoknak köszönhetően csökken az energiafelhasználás, a víz- és anyagfelhasználás a takarítói tevékenység során.
 • Nő a követelményszint, elvárássá válik a jobb minőségű anyagok felhasználása és a munkaidő kihasználtságának fokozása, ugyanakkor a társadalmi megbecsülés nem nő ezzel egyenes arányban.
 • Egyre több takarításra, ablakok és üvegfelületek tisztítására specializálódott cég van a piacon és az alpintechnika alkalmazása is egyre gyakoribb ezeknél a vállalkozásoknál.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Munkakörök

 • Ablakmosó