Kéményseprő, épületszerkezet-tisztító

FEOR-kód 7915-00

Bemutatás

Kémények és tüzeléstechnikai berendezések tisztításával, karbantartásával, üzembe helyezésével, létesítésével és beszabályozásával összefüggő feladatokat lát el, épületek és egyéb szerkezetek külső felületeit tisztítja.

Jellemző tevékenységek

 • előzetes értesítést küld az ellenőrzés, munkavégzés időpontjáról, felveszi a kapcsolatot a tulajdonossal (pl. előzetes értesítést küld), a megrendelővel (pl. önkormányzat)
 • előkészíti a munkaterületet és a szükséges tisztító-, mérő- és ellenőrző eszközöket, berendezéseket, anyagokat, megteremti az ellenőrzés feltételeit
 • szemrevételezi a kéményt, és az égéstermék-elvezetőt kívülről és belülről
 • meggyőződik az égéstermék-elvezető tisztíthatóságáról (pl. a tisztítóajtó meglétéről)
 • feltárja az égéstermék-elvezető esetleges hibáit (pl. dugulás meghatározása)
 • tisztítja a kéményeket, az égéstermék-elvezető berendezéseket és tartozékaikat, elhárítja a dugulást szabványszerszámmal
 • szükség szerint kéményégetést végez és eloltja a kéménytüzet (amennyiben a feltételek adottak)
 • eltávolítja a kormot és vizsgálja az égéstermék maradéktalan eltávozását
 • égéstermék elvezető ellenőrzést, kémények karbantartását, javítását és felújítását végzi, szükség esetén új kéményt épít
 • belső vakolással vagy béleléssel elhárítja a sérült fugázás okozta üzemzavarokat
 • műszaki állapotfelmérést, felülvizsgálatot végez (új, készülék csere, illetve meglévő újra üzembehelyezése esetén)
 • tüzelőberendezések mechanikus (kefe, kaparó stb.) vagy vegyszeres tisztítását végzi
 • megrendelésre méréseket végez, megállapítja az égéstermék összetételéből a készülék hatásfokát
 • tüzelőberendezéseket, kommunális készülékeket cserél, helyez üzembe, köt be
 • tüzelőberendezéseket ellenőriz, karbantart, javít
 • helyszíni szemlét, kéményalkalmassági vizsgálatokat végez kémények építése vagy felújítása esetén
 • szaktanácsadást végez (szakmaspecifikusan pl. a tüzelőanyag és fűtési rendszerek megválasztásánál)
 • szakvéleményt készít (pl. kémények felújításával, átépítésével kapcsolatban), közreműködik hatósági engedélyezési eljárásokban
 • adminisztrációs tevékenységet folytat, vezeti az üzemeltetési, javítási dokumentumokat, nyilvántartásba veszi a panaszokat, észrevételeket, a megrendeléseket
 • munkaigazoltatást vagy készpénzes beszedést végez


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne állandóan változik.
 • A különböző magasságú épületek és kémények tetején végzett munka nagy bátorságot és ügyességet kíván.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.
 • Baleseti veszélyt jelent a tetőről való lezuhanás, a kémények beomlása.
 • Többnyire a szabadban végzi a munkáját, így el kell viselnie az időjárás viszontagságait, a szelet és az esőt.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne állandóan változik.
 • A különböző magasságú épületek és kémények tetején végzett munka nagy bátorságot és ügyességet kíván.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.
 • Baleseti veszélyt jelent a tetőről való lezuhanás, a kémények beomlása.
 • Többnyire a szabadban végzi a munkáját, így el kell viselnie az időjárás viszontagságait, a szelet és az esőt.

Pszichikai tényezők

 • a lakókkal való jó kapcsolat kialakításához és a tanácsadási tevékenységhez jó beszédkészségre van szükség
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor nagy felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására

Várható változások

 • A környezetkímélő, energiatakarékos készülékek, korszerű, elemes kémények elterjedése várható a jövőben.
 • A káros, energiakibocsátástól mentes fűtési technológiák alkalmazása (napenergia, termikus energia) egyre gyakoribbá válik, ami szükségess teszi a korszerű minőségbiztosítási rendszer alkalmazását.
 • Ezen a szakterületen is mindinkább szükség lesz a számítástechnikai ismeretek bővítésére, a szakmai ismeretek folyamatos fejlesztésére és a modern műszerek alkalmazására.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 60%
Végrehajtó 40%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Műszeres kéményvizsgáló
 • Tüzeléstechnikai vegyszeres kazántisztító