Fogtechnikus

FEOR-kód 3333-00

Bemutatás

A fogorvos előírásait, utasításait követve kivehető lemezes (részleges, teljes) pótlásokat, helyreállító készülékeket, fogpótlásokat, rögzített pótlásokat (koronák, hídtestek, hidak) készít és javít.

Jellemző tevékenységek

 • konzultál az orvossal, az asszisztenssel, szükség szerint kommunikál a pácienssel
 • csoportmunkában fogpótlást tervez, protetikánál, fogszabályozásnál segédkezik
 • szakmai számításokkal meghatározza a fogmű méretét és alakját, értékeli a kapott vagy általa levett lenyomatot
 • a lenyomat alapján gipsz-, viasz- és egyéb mintát készít és értékel
 • tisztítja és előkészíti a mintát
 • egyéni kanalat, harapási sablont készít és kialakítja a fogsor alapját
 • fogpróbát végez, fogszínt, fogformát meghatároz, kontrollál
 • fogpótlásokat gyárt, kivehető, rögzített és kombinált megoldásokat készít
 • összekeveri a fogpótlások, koronák alapanyagait és a megfelelő formára önti a fogakat, koronákat, hidakat és egyéb pótlásokat
 • fogsorvédőket, koronákat, fémkapcsokat, hidakat és egyéb fogászattal kapcsolatos gyógyászati segédeszközöket állít össze, javít és tisztít
 • megtervezi és kivitelezi a fogpótlások rögzítő kapcsait, tartórúdjait, drótvázait, felfekvéseit és egyéb tartozékait
 • fém és műanyag öntést, alakítást végez, fémet hegeszt és edz
 • csiszolja, köszörüli és polírozza a munkadarabokat
 • a szükséges korrekciók után elvégzi a készrevitelt, elkészíti a "végleges", kész fogpótlást
 • informatikai és digitális eszközöket alkalmaz
 • tisztán tartja a laboratóriumot, fertőtleníti a fogtechnikai munkákat, lenyomatokat, eszközöket
 • továbbképzéseken vesz részt, kongresszusokra, konferenciákra jár, szakirodalmat olvas, innovációs tevékenységet folytat, publikál
 • árkalkulációt, árajánlatot, számlát, végszámlát készít
 • adminisztrál, munkalapot tölt ki, adatrögzítést végez, minőségtanúsítványt készít


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A fogtechnikus általában nem találkozik közvetlenül a beteggel, nem dolgozik közvetlenül a beteg szájában.
 • Munkáját fogtechnikai laboratóriumban végzi.
 • Többnyire önállóan, néha csoportban dolgozik.
 • A munkát ötnapos munkarendben, egy műszakban, jellemzően a nappali időszakban végzi.
 • Előfordulhatnak túlórázások főleg a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepek és a nagy iskolai vakációk, a nyári utazások kezdetével.

Egészségügyi tényezők

 • A fogtechnikus általában nem találkozik közvetlenül a beteggel, nem dolgozik közvetlenül a beteg szájában.
 • Munkáját fogtechnikai laboratóriumban végzi.
 • Többnyire önállóan, néha csoportban dolgozik.
 • A munkát ötnapos munkarendben, egy műszakban, jellemzően a nappali időszakban végzi.
 • Előfordulhatnak túlórázások főleg a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepek és a nagy iskolai vakációk, a nyári utazások kezdetével.

Pszichikai tényezők

 • a munka nagy türelmet, kitartást és koncentrált figyelmet igényel
 • a csoportmunka során nagyfokú együttműködési készség szükséges
 • fontos a gyors, de ennek ellenére precíz munkavégzés
 • a megrendelések felhalmozódása miatt bizonyos stressz-állapotok adódhatnak
 • a rendszeresen ismétlődő tevékenységek monotóniatűrést igényelnek

Várható változások

 • A fájdalommentes fogászati kezelések elterjedésének köszönhetően egyre többen és gyakrabban fordulnak fogorvoshoz.
 • A megnövekedett és minőségileg átalakult élelmiszer-fogyasztás - a fogápolás kultúrájának relatív változatlansága mellett - a lakosság fogazatának állandó romlásához vezet.
 • A magas szakmai szinten készített fogpótlásokra továbbra is nagy lesz a kereslet, egyre több új lehetőség nyílik a magasabb szintű, minőségi munka végzésére.
 • Az elhelyezkedés magánlaboratóriumokban, praxislaborokban vagy a fogtechnikus által működtetett, saját laboratóriumokban lehetséges.
 • A környezetvédelemi elvárások szigorodnak, ezért a jövő szakemberének ilyen irányú ismeretekkel is rendelkeznie kell.
 • A számítástechnika rohamos fejlődése indokolja a computer technika megfelelő ismeretét és alkalmazását a berendezések, termelőeszközök használatánál.
 • Az esztétikai fogászat (fogfehérítés, fogszabályozás, stb.) egyre nagyobb teret hódít.
 • A "fogászati turizmus" további növekedése várható, ezért az idegennyelv ismerete alapkövetelmény lesz ezen a szakterületen is.
 • A technológia az új anyagok-, eszközök megjelenésének/fejlődésének függvényében állandóan változik.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 30%
Végrehajtó 70%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Fogműves
 • Kórházi fogtechnikus