Ortopédiai eszközkészítő

FEOR-kód 3334-00

Bemutatás

Az orvosok és más egészségügyi szakemberek előírásait követve orvosi protéziseket, gyógyászati segédeszközöket készít és javít.

Jellemző tevékenységek

 • Gondoskodik a betegfogadás és a műhely megfelelő szakmai színvonaláról, higiéniájáról.
 • Értelmezi a vény tartalmát.
 • Állapotfelmérést végez, figyelembe veszi a rendelkezésre bocsátott leleteket.
 • Tájékoztatja a beteget az ellátás folyamatáról.
 • Megtervezi az ellátást.
 • Segédkezik a beteg öltöztetésénél és vetkőztetésénél.
 • Figyelembe veszi a beteg igényeit.
 • Méretet vesz, mintát készít, modellez, tervez. Alkalmazza anatómiai, ortopédiai, anyag és gyártási, pszichológiai ismereteit.
 • Gyártásközi próbát végez, meghallgatja a beteget, szükség esetén konzultál az orvossal.
 • A minta, a próba és a konzultáció eredményeként elvégzi az eszköz gyártását.
 • Tanácsot ad az eszközök használatával kapcsolatosan.
 • Segíti az új életminőség kialakítását, fenntartását. Választható és ajánlott testedzés-programokat állít össze, segíti a fizikai erőnlétet, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását.
 • Foglalkozik a beteg és a család mentálhigiéniájával.
 • Elvégzi a gyógyászati segédeszközök javítását, pótlását.
 • Szükség esetén gondoskodik az elkészített eszköz beteghez történő eljutásáról.
 • Gondoskodik a felhasznált gyógyászati eszközök és anyagok utánpótlásáról.
 • Ismeri a korszerű technikai eszközöket és eljárásokat, folyamatosan továbbképzi magát.
 • Dokumentálja a betegellátást (betegfelvételi adatlap, receptek, beutalók, leletek, szakvélemények, kórlap, az elkészített eszközök leírása, tanácsadás, stb.)
 • Rehabilitációs teamben közreműködik.
 • Egészségmegőrzési, egészségfejlesztési, egészségnevelési, prevenciós feladatokat lát el, előadást tart, tájékoztatja a beteget és hozzátartozóit
 • Gyakorolja, betartja a szakmai, etikai normákat.
 • Alkalmazza munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai ismereteit.
 • Képes munkajogi és gazdálkodási ismereteit alkalmazni. Alkalmazza a társadalombiztosítási szabályokat.
 • Tanulót oktat, kapcsolatot tart az oktatásszervezőkkel.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkáját zárt térben, műhelyben és irodában, főként ülve végzi.

Egészségügyi tényezők

 • Munkáját zárt térben, műhelyben és irodában, főként ülve végzi.

Pszichikai tényezők

 • A figyelemkoncentráció, a figyelemmegosztás, a precizitás, az állóképesség alapkövetelmény, mindez pszichikai megterhelést okoz.
 • Az együttműködésre való készség kimondottan fontos készség, hiszen csak egymás munkáját támogatva lehet eredményes tevékenységet folytatni a kliensek gyógyulása érdekében.
 • Gyakori az érzelmi megterhelés, ami elsősorban mentális felkészültséget igényel.
 • A megfelelő eszköz kialakítása elhúzódik, ami sok türelmet, kitartást és koncentrált figyelmet igényel.

Várható változások

 • A XXI. század technológiája a lézeres mintavétel és számítógépes protézis készítés.
 • Háttérbe szorul a kézműves technológia.
 • A nanotechnológiai eszközök felváltják a hagyományos módszereket.
 • Egyedi, új műtéti fogásokhoz új eszközöket kell kifejleszteni.
 • A szigorodó környezetkímélési előírások a minőségi rendszereken keresztül fokozottan fognak érvényesülni.
 • A specialitásokhoz, az ügyfél igényeihez való alkalmazkodó képesség igénye nőni fog.
 • Folyamatosan követni kell az orvostechnikai fejlesztéseket.
 • Munkájuk iránt a kereslet nem csökken, ugyanakkor a nagyfokú technológiai fejlődés egyre több részét automatizálja a gyártásnak, ami viszont az emberi munkaerő csökkenésének irányába hat.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Érprotézis-készítő
 • Gyógyászati segédeszköz-készítő
 • Orvosi segédeszköz gyártó
 • Protéziskészítő