Fa- és könnyűipari technikus

FEOR-kód 3114-00

Bemutatás

Önállóan vagy mérnöki irányítással fa és faalapú termékek-, textil-, bőr-, cipő-, szőrme-, papír- és nyomdaipari termékek gyártásában, a gyártási technológia kidolgozásában vesz részt.

Jellemző tevékenységek

 • gondoskodik a zavartalan alapanyag ellátás biztosításáról és a gyártási feltételek folyamatos fenntartásáról
 • közreműködik a gyártáshoz szükséges alapanyagok időben határidőre történő beszállításáról, kapcsolatot tart a beszállításért felelős partnerrel
 • rész vesz az alapanyagok feldolgozásában, a gyártás és a gyártott termékek minőségének ellenőrzésében
 • közreműködik a gyártott termékek csomagolásában, raktározásában, értékesítéséban
 • irányítja a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkálatokat
 • közreműködik a rendelkezésre álló berendezések elrendezésének és rendszerbe illesztésének módjának meghatározásában a gyártási folyamatban
 • közreműködik a gépek termék- vagy műszakváltást megelőző beállításában
 • elvégzi az üzemzavarok, minőségi problémák kivizsgálását, részt vesz a hiba elhárításában
 • a termékek minőségének ellenőrzése céljából különböző laboratóriumi vizsgálatokat végez vagy végeztet
 • részfeladatokat végez mérnök irányítása mellett fa- és könnyűipari üzemek létesítésére és működtetésére vonatkozó tervek kidolgozásában
 • átadás előtt a létesítményre vonatkozó biztonsági előírások betartását ellenőrzi
 • az új termékek gyártását figyelemmel kíséri
 • a gyártás bevezetésekor mutatkozókezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzi felettesének, javaslatokat tesz a hiba kiküszöbölésére
 • gondoskodik az üzemzavarok, minőségi problémák okának kivizsgálásáról és mielőbbi megszüntetéséről
 • részfeladatot végez a beruházási költségeket számításakor, önállóan vagy irányítás mellett költségtervet vagy árajánlatot készít
 • együttműködik mérnökökkel, a gyártásban közreműködő technikusokkal, szakmunkásokkal
 • irányítja a felügyelete alá tartozó szakmunkásokat
 • műszakvezetői feladatokat tölt be
 • ellátja a gyártás adminisztációjára vonatkozó feladatokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az üzem és a műhely, emellett a szervezési, tervezési feladatok és a dokumentáció irodában zajlik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban két vagy három műszakos munkarendben történik - igazodva a gyártás cikusához.
 • Az üzemi, műhelyi munkakörnyezetnek általában magas a zajszintje.
 • A gyártási folyamatok miatt a munkakörnyezet időnként meleg, párás.
 • A gyártás során kellemetlen, erős, szúrós szagok léphetnek fel.
 • A gyártás gyakran gyártósor (szalag) mellett zajlik.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az üzem és a műhely, emellett a szervezési, tervezési feladatok és a dokumentáció irodában zajlik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban két vagy három műszakos munkarendben történik - igazodva a gyártás cikusához.
 • Az üzemi, műhelyi munkakörnyezetnek általában magas a zajszintje.
 • A gyártási folyamatok miatt a munkakörnyezet időnként meleg, párás.
 • A gyártás során kellemetlen, erős, szúrós szagok léphetnek fel.
 • A gyártás gyakran gyártósor (szalag) mellett zajlik.

Pszichikai tényezők

 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a munka során adódhatnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a szakmunkások irányítása stresszforrást jelenthet
 • gyors és/vagy monoton munkavégzés is jellemző
 • nagy felelősséggel jár a munka

Várható változások

 • A szakma beszűkülése miatt a technikusok alacsonyabb kvalifikációjú munkakörök betöltésére kapnak ajánlatot.
 • A környezettudatosság áthatja a gyártási és értékesítési folyamatot.
 • A tervezésben és a gyártásban az olcsó, szintetikus eljárások hódítanak egyre inkább teret.
 • A globalizáció miatt a hazai könnyűipar szinte teljesen megszűnt.
 • A szakma presztizse a feldolgozóipar hanyatlása miatt gyengült.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bőrfeldolgozó-ipari technikus
 • Bőripari technikus
 • Bőrkonfekció-ipari technikus
 • Bútoripari technikus
 • Cipőipari technikus
 • Fa- és bútoripari technikus
 • Fafeldolgozó technikus
 • Faipari technikus
 • Faipari terméktervező (technikus)
 • Faműves
 • Kárpitosipari technikus
 • Kerámiatechnikus
 • Kishajó- és csónaképítő technikus
 • Nyomdaipari technikus
 • Nyomtatványfeldolgozó technikus
 • Papíripari technikus
 • Ruhaipari technikus
 • Textilipari technikus
 • Textiltechnikus
 • Üvegtechnikus
 • Üveggyártási technikus