Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)

FEOR-kód 2494-00

Bemutatás

Az oktatatási intézmények rendszerén kívül a tánccal, a drámával, a vizuális és egyéb művészetekkel (a zene kivételével) kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismeretekre oktat a megrendelő igényének megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

Jellemző tevékenységek

 • felméri a csoprttagok képességeit és meghatározza tanulási szükségleteiket
 • kidolgozza az oktatási programot, az egyéni és csoportos foglalkozások, műhelyfoglalkozások tartalmát, menetét
 • előkészíti a foglalkozást pl.: audiovizuális és egyéb szemléltető eszközöket, taneszközöket gyűjt, válogat vagy készít
 • lebonyolítja a foglalkozásokat a csoport jellemzőinek figyelembe vételével
 • ismerteti, bemutatja a tanulmányozott tárgy elméletével kapcsolatos anyagokat
 • oktatja és bemutatja a dráma, a tánc és a vizuális vagy egyéb művészetek gyakorlati elemeit
 • a gyakoroltatására törekedve vezeti a foglalkozásokat, koordinálja a csoport működését
 • kezeli az esetleges konfliktushelyzeteket a csoporton belül
 • feladatokat oszt ki a csoporttagok képességeinek, érdeklődésének és tehetségének megfelelően
 • ellenőrzi, felméri a megszerzett tudást és tanácsot, kritikát, ösztönzést nyújt a csoporttagoknak
 • felülvizsgálja a tantervet, a tanfolyamok, foglalkozások tartalmát, ismeretanyagát és az oktatási módszereket
 • felkészíti a diákokat a felmérésekre, vizsgákra, előadásokra
 • látogatásokat és kirándulásokat szervez az oktatott ismeretkört érintő különféle kiállításokra és előadásokra
 • megszervezi a diákok előadásait, bemutatóit vagy kiállításait, illetve segédkezik ezek lebonyolításában
 • bővíti szakmai tudását, ismereteit
 • adminisztrál és nyilvántartásokat vezet (pl: jelenléti ív)


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Többnyire belső munkahelyen, zárt térben végzett tevékenység.
 • Jellemzően osztálytermekben, művelődési, közösségi intézményekben, kultúrált körülmények között dolgoznak.
 • Általában viszonylag sok mozgásal járó, könnyű fizikai és szellemi munka.
 • Változatos időrendben dolgozhatnak, alkalmazkodva a csoport jellegéhez, a felmerülő megrendelői igényekhez.

Egészségügyi tényezők

 • Többnyire belső munkahelyen, zárt térben végzett tevékenység.
 • Jellemzően osztálytermekben, művelődési, közösségi intézményekben, kultúrált körülmények között dolgoznak.
 • Általában viszonylag sok mozgásal járó, könnyű fizikai és szellemi munka.
 • Változatos időrendben dolgozhatnak, alkalmazkodva a csoport jellegéhez, a felmerülő megrendelői igényekhez.

Pszichikai tényezők

 • előfordulhatnak konfliktusok, megoldatlan feszültségek, melyek pszichés megterhelést okozhatnak
 • a szellemi képességet jelentősen megterheli a tartós koncentrálási képesség követelménye
 • a különböző képességű és személyiségű tanítványokkal való foglalkozás érzelmi megterhelést is jelenthet
 • a gyermekekkel való foglalkozás toleranciát, megbízhatóságot, kiegyensúlyozottságot kíván
 • az önuralmat próbáratevő gyermeki viselkedésformák kezelése jó humorérzékkel és kreativitással lehetséges
 • az elvégzett munka eredménye, sikeressége sokszor csak hosszú távon érzékelhető, ami nagy kitartást igényel
 • a különböző kultúrákhoz, szociális réteghez tartozó, sajátjától távolabb álló értékrendet követő családok elfogadása
 • határozott, de önkritikus viselkedés szükséges
 • gyors helyzetfelismerést és reagálást igényel az esetleges veszélyhelyzetek elhárítása

Várható változások

 • Csökken a gyermeklétszám, ez befolyásolhatja az igényt a tanárképzésre.
 • A nagyon eltérő képességek és a tanulói, szülői igények szükségessé teszik a differenciált nevelést, oktatást.
 • Az intézmény és a környezet kapcsolata intenzívebb lesz a jövében, ami előtérbe helyezi az intézmények szolgáltató szerepkörének fejlesztését.
 • Az oktatási és képzési tevékenység egyre összetettebbé válik, nő az igény az integrált nevelés-oktatás iránt.
 • A jól képzett, kulcsképességekkel rendelkező szakemberek iránti igény nő a munkaerőpiacon.
 • További finanszírozási problémák várhatók, melyek negatívan befolyásolják a művészetek kibontakozását, fejlődését.
 • A művészeti alapiskolák tevékenységétől várhatóan kialakul az igényes közönség réteg.
 • A képzőművészeti, táncművészeti, valamint szín- és drámajáték-oktatás mindinkább bizonyítja létjogosultságát, főként a vidéki, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése terén.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 0%
Személyközpontú 100%
Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Drámapedagógus
 • Művészitorna-oktató
 • Néptáncoktató
 • Néptáncpedagógus
 • Pantomimoktató
 • Tánc- és drámatanár