Egyéb szakképzett oktatók, nevelők

FEOR-kód 249

Foglalkozások

2491 - Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó

Oktatási módszereket és segédeszközöket dolgoz ki, fejlesztő tevékenységet és tanácsadást végez. Áttekinti és megvizsgálja az oktatási intézmények működését, az elért eredményeket, a tanárok munkáját és tevékenységét.

2492 - Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)

Az oktatási intézmények rendszerén kívül nyelvet oktat a megrendelő igényeinek megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

2493 - Zenetanár (iskolarendszeren kívül)

Az oktatási intézmények rendszerén kívül zenét oktat a megrendelő igényeinek megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

2494 - Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)

Az oktatatási intézmények rendszerén kívül a tánccal, a drámával, a vizuális és egyéb művészetekkel (a zene kivételével) kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismeretekre oktat a megrendelő igényének megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

2495 - Informatikatanár (iskolarendszeren kívül)

Az oktatási intézmények rendszerén kívül számítástechnikával és informatikával kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismereteket oktat a megrendelő igényének megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

2499 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő

Ide tartoznak a 249-es alcsoportból a máshová be nem sorolható szakképzett oktatók, nevelők.

Keresés