Büntetés-véghajtási őr

FEOR-kód 5253-00

Bemutatás

Büntetés-végrehajtási intézetekben (intézményekben) felügyeli és fenntartja a belső rendet, végrehajtja az intézet napirendjéből adódó, a hatáskörébe tartozó feladatokat.

Jellemző tevékenységek

 • Biztosítja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét és ellnőrzését
 • Betartatja a fogvatartottakra vonatkozó szabályokat
 • Megakadályozza a biztonságot, a fogvatartás rendjét veszélyeztető cselekményeket
 • Fegyveres biztosítási feladatokat lát el
 • Kényszerítő eszközöket alkalmaz, ha szüksées
 • Lőfegyvert használ paracsra, vagy saját belátása szerint, ha szükséges
 • Irányítja és ellnőrzi a fogvatartottak tevékenységeit
 • Betartatja a működésbiztonsági szabályokat (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi)
 • Elvégzi az intézmény működési rendjében meghatározott adminisztratív feladatokat
 • Közreműködik a fogvatartottak nevelésében


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Általában zárt térben, börtönben, fogházban, fegyházban dolgozik, azonban a fogvatartottak tárgyalása, betegsége, szállítása esetén igen változatos körülmények között is dolgozhat.
 • A fogvatartottak munkáltatásának során dolgozhat irodában, raktárban, konyhán, üdülőben, parancsnokságon, járműveken, az adott feladatnak megfelelően.

Egészségügyi tényezők

 • Általában zárt térben, börtönben, fogházban, fegyházban dolgozik, azonban a fogvatartottak tárgyalása, betegsége, szállítása esetén igen változatos körülmények között is dolgozhat.
 • A fogvatartottak munkáltatásának során dolgozhat irodában, raktárban, konyhán, üdülőben, parancsnokságon, járműveken, az adott feladatnak megfelelően.

Pszichikai tényezők

 • Magasfokú pszichés terhelés
 • A nagyfokú figyelemkoncentráció, a monotónia, a sok emberhez való alkalmazkdás komoly stresszterhelést jelent
 • A szorongás szenvedélybetegség kialakulásához vezethet

Várható változások

 • Hosszútávú foglalkoztatás lehetősége
 • Munkaadói gondoskodás növekedni fog
 • Karrier lehetősége nő
 • Élethosszig tartó tanulás lehetősége
 • Technikai eszközök fokozott ütemben fejlődnek
 • A család azonos munkahelyen történő foglalkoztatásának lehetősége

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 20%
Személyközpontú 80%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 90%
Végrehajtó 10%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Biztonsági felügyelő, büntetés végrehajtásban
 • Börtönfelügyelő
 • Börtönőr
 • Büntetés-végrehajtási felügyelő
 • Fegyőr
 • Fogdaőr (büntetés végrehajtás)
 • Javítóintézeti felügyelő
 • Kísérő őr (büntetés végrehajtás)
 • Körletfelügyelő (büntetés végrehajtás)
 • Motozónő (büntetés végrehajtás)
 • Rabfelügyelő
 • Rabkísérő
 • Rabőr