Irodai szaknyilvántartási foglalkozások

FEOR-kód 413

Foglalkozások

4131 - Készlet- és anyagnyilvántartó

Nyilvántartást vezet az előállított árukról és az átvett, lemért, kiadott, leszállított vagy készletre vett alapanyagokról, segéd-, üzem- és fütőanyagok, tartalékalkatrészek, gyártóeszközök mennyiségi és értékváltozásairól.

4132 - Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

Az áruk vasúti, közúti, légi és vízi szállítását nyilvántartja, koordinálja, intézi és lebonyolítja, nyomon követi az áru útját.

4133 - Könyvtári, levéltári nyilvántartó

Könyvtári, levéltári anyagokat tart nyilván és kezel a könyvtári, levéltári állomány-nyilvántartás, állománygondozás területén; gyűjti, őrzi és raktározza a levéltári anyagokat és egyéb iratokat.

4134 - Humánpolitikai adminisztrátor

Személyzeti információkra (pl. munkaviszony létesítésére, -fenntartására, -megszüntetésére, teljesítményértékelésre, képesítésre) vonatkozóan adminisztratív feladatokat lát el.

4135 - Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató)

Postai levél-, csomag- és pénzküldeményeket kézbesít, válogat és egyéb kapcsolódó feladatokat lát el.

4136 - Iratkezelő, irattáros

Levelezések, kartonok, számlák, nyugták, és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelő irattározását végzi, dokumentumokat másol és továbbít.

Keresés