Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

FEOR-kód 4132-00

Bemutatás

Az áruk vasúti, közúti, légi és vízi szállítását nyilvántartja, koordinálja, intézi és lebonyolítja, nyomon követi az áru útját.

Jellemző tevékenységek

 • biztosításokat köt a szállítmányra
 • tájékozódik az áru különleges kezelési igényéről, biztosítja a fuvarhoz szükséges különleges kellékeket
 • utasítja a vezénylőt, a gépkocsivezetőt, a fuvarost és tájékoztatja a fuvar részleteiről, a szabályokról
 • folyamatosan felügyeli a fuvar lebonyolítását, a megrendelőt és a szállítót folyamatosan tájékoztatja
 • elvégzi az ügyviteli adminisztrációs munkát és a hivatalos levelezést
 • nyilvántartásokat, adatbázisokat vezet, kezel, karbantart
 • biztonsági mentéseket végez az adatállományban, archiválást végez
 • kezeli az irodatechnikai, számítástechnikai és multimédiás eszközöket
 • a vasúti irányítást végez a vasúti rendszer valamely részében vagy övezetében, és minderről megfelelő nyilvántartást vezet
 • összehangolja a közúti szállítással kapcsolatos operatív tevékenységeket (pl. a járművek és járművezetők beosztása és munkaideje, a járművek be- és kirakodása és a tranzitáruk tárolása) és tevékenységükről nyilvántartást vezet
 • a légi személy- és teherszállítással kapcsolatos operatív szempontokat (pl. utaslisták és rakományjegyzékek) összehangolja és tevékenységéről nyilvántartást vezet


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés döntően irodában zajlik, de üzemben, raktárban vagy más helyszínen is folyhat átmeneti ideig munka.
 • A munkahét heti 5 napos, időnként előfordul ügyelti tevékenység.
 • A munkavégzés íróasztal és számítógép mellett végzett tevékenység.
 • Állandó helyszínen, zárt helyen dolgoznak.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés döntően irodában zajlik, de üzemben, raktárban vagy más helyszínen is folyhat átmeneti ideig munka.
 • A munkahét heti 5 napos, időnként előfordul ügyelti tevékenység.
 • A munkavégzés íróasztal és számítógép mellett végzett tevékenység.
 • Állandó helyszínen, zárt helyen dolgoznak.

Pszichikai tényezők

 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • gyors reakciókészség szükséges
 • fontos a jó tárgyaló- és kapcsolatteremtő készség
 • nagy felelősséggel jár a munka

Várható változások

 • A nyilvántartó szoftverek használatohoz biztonságos számítástechnikai tudással kell rendelkezni.
 • Kelet felé bővül a fuvarozási piac.
 • Szűkül a fuvarozási piac.
 • Rövid távon a kisvállalkozók tönkremenetele várható.
 • Változnak a környezetvédelmi és egyéb jogyszabályok.
 • A kommunikációt leegyszerűsítő és olcsóbbá tevő technikai eszközök térhódítása jellemző.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Árufuvarozói ügyintéző
 • Fuvarozási ügyintéző
 • Gépjármű diszpécser
 • Gépjármű-előadó
 • Gépjárműforgalmi koordinátor
 • Szállítási adminisztrátor
 • Szállítmányozási adminisztrátor
 • Szállítmányozási ügyintéző
 • Taxidiszpécser