Humánpolitikai adminisztrátor

FEOR-kód 4134-00

Bemutatás

Személyzeti információkra (pl. munkaviszony létesítésére, -fenntartására, -megszüntetésére, teljesítményértékelésre, képesítésre) vonatkozóan adminisztratív feladatokat lát el.

Jellemző tevékenységek

 • A vezetővel egyeztetve meghirdeti a betöltetlen álláshelyeket.
 • A jelentkezőket tájékoztatja a feltételekről.
 • Felveszi a telefonokat, a bejelentkezőket kapcsolja, vagy információt nyújt, időpontot egyeztet.
 • Fogadja a látogatókat.
 • Elkészíti, majd folyamatosan felülvizsgálja, módosítja a munkaszerződéseket.
 • A ki- és belépőkről napi létszámnyilvántartást vezet.
 • Megállapítja,a dolgozók évi szabadságát, szabadságolási ütemtervet készít.
 • A személyügyi iratokat és pályázati anyagokat megőrzi és nyilvántartja.
 • Bérbesorolással kapcsolatos feladatokat végez.
 • Statisztikákat, nyilvántartásokat készít.
 • Tájékoztatja a dolgozókat tanfolyamokról, szakmai továbbképzési lehetőségekről, és jelentkezés esetén elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat.
 • Munkája során együttműködik a dolgozókkal, a szervezet vezetőivel és különböző szakterületekkel.
 • Számítógépet használ, ismeri az irodai szoftvereket, kezeli a faxot, internet használ, másol, scannel.
 • Nyilvántartásokat vezet, adatok gyűjtése és foglal rendszerbe.
 • Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, a belső egységekkel és a külső szervezetekkel.
 • Iktat, rendszerez és irattároz
 • Értekezleteken jegyzőkönyvet készít.
 • Elvégzi a szükséges archiválási feladatokat.
 • Szükség esetén intézkedik a meghibásodott irodatechnikai berendezések javíttatásáról.
 • Szükség esetén felettese utasítására köteles ellátni bármely más osztályon/részlegen teljeskörű helyettesítési feladatokat.
 • Továbbképzésen vesz részt.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt belső térben, irodai körülmények között ülve végzi munkáját.
 • Ritkább esetben kell állnia, illetve járkálnia.

Egészségügyi tényezők

 • Zárt belső térben, irodai körülmények között ülve végzi munkáját.
 • Ritkább esetben kell állnia, illetve járkálnia.

Pszichikai tényezők

 • A pályázók elutasítása, a felmondások jelentős mentális terheléssel járnak.
 • Az eredményes munkához elengedhetetlen a csapatban való munkavégzés képessége
 • A váratlan helyzetek érzelmi megterhelést okoznak
 • Gyakori az idő szorításában végzett munka, ami fontossá teszi a stresszhatások kezelését, a figyelemkoncentrációt

Várható változások

 • Társtudományok ismerete egyre elengedhetetlenebb (pszichológia, számítástechnika, szociológia, vállalatirányítási rendszerek, konfliktuskezelés)
 • Általánossá válik a dolgozói elégedettség figyelembevétele
 • A humán szakemberek iránti kereslet erőteljesen megnövekedett az utóbbi években és várható, hogy növekedni fog a jól képzett munkatársak iránti igény.
 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Az idegen nyelvtudás itt is egyre inkább előtérbe kerül.
 • A szervezőgézség, a pontosság, a precizitás, a jó kapcsolatteremtő készség különösen szükséges feltételei a szakmának.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 40%
Csoportos 60%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Beléptetési ügyintéző (munkaügyi)
 • Emberierőforrás-ügyintéző
 • Humánerőforrás-asszisztens
 • Humánerőforrás-ügyintéző
 • Humánerőgazdálkodási ügyintéző
 • Humánpolitikai ügyintéző
 • Munkaügyi előadó
 • Munkaügyi nyilvántartó
 • Munkaügyi ügyintéző
 • Személyi nyilvántartó
 • Személyiadat nyilvántartó
 • Személyzeti adminisztrátor
 • Tagnyilvántartó
 • Tanuló nyilvántartó