Gyermekfelügyelő, dajka

FEOR-kód 5221-00

Bemutatás

A gyermekek nevelését ellátó intézményekben vagy családoknál irányítás mellett szakszerűen segíti a csecsemő- és gyermekgondozónőket, az óvónőket és a pedagógusokat a gyermekek ellátásában, közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, nevelésében, részt vesz a gyermekek önálló életvitelre való felkészítésében, és környezetük rendjének, tisztaságának megteremtésében.

Jellemző tevékenységek

 • meghatározott napirend, illetve utasítás szerint végzi a gyermekek és fiatalok gondozását
 • előkészíti a gyerekek fogadását (szellőztetés, higiéniai eszközök bekészítése)
 • ellenőrzi és biztosítja az intézmény, az illemhely, a csoportszoba tisztaságát, fertőtleníti, tisztítja a gyermekek eszközeit, játékait
 • érkezéskor fogadja, távozáskor kikíséri a gyerekeket
 • szükség szerint segítséget nyújt a vetkőzés és az öltözködés során (az öltözködés tanítása)
 • kezeli a szülőtől való elszakadás következtében fellépő lelki-testi tüneteket (egyénre szabott lelki gondozás)
 • segíti a beilleszkedést, a konfliktushelyzetek kezelését a gyermek-gyermek és a felnőtt-gyermek kapcsolatokban a csoporton belül és kívül
 • előkészíti a foglalkozások eszközeit, majd a foglalkozások végén gondoskodik az eredeti állapot visszaállításáról
 • gyermekfelügyeletet lát el, irányítás mellett gondozza a gyerekeket
 • közreműködik a nevelési és gondozási tevékenységek szervezésében, a speciális szükségletű gyermekek ellátásában
 • segít a tisztálkodási teendők ellátásában, az egészségi, higiéniai szokások kialakításában és fejlesztésében, szükség esetén tisztába teszi a gyereket
 • étkeztetési feladatokat végez (a helyes étkezési szokások kialakulásának elősegítése, ételosztás, edények összegyűjtése), szükség esetén eteti a gyereket
 • biztosítja a nyugodt pihenés feltételeit (pl. ágyak, ágyneműk előkészítésével, ágyneműcserével)
 • rendezvényeken, ünnepélyeken aktívan közreműködik a szervezésben, lebonyolításban (kezeli a technikai berendezéseket, dekorációt készít)
 • séták, kirándulások, szabadtéri programok alkalmával kíséri a gyermekcsoportot figyelve a baleseti veszélyforrásokra
 • figyeli a gyerekek egészségi állapotát, folyadék utánpótlását, napközben ápolja, fertőző betegség esetén elkülöníti a gyereket, amíg a szülő érte nem jön
 • szükséghelyezetet, vészhelyzetet kezel, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt
 • baleset-megelőzési teendőket lát el, házirendet és egyéb szabályokat betartat
 • a váratlan eseményekről, balesetekről értesíti az illetékes szerveket és személyeket
 • kapcsolatot tart a szülőkkel, gondviselőkkel, pedagógusokkal, gyermekintézményekkel
 • adminisztrál: nyilvántartást, eseménynaplót, baleseti naplót vezet


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkakörülmények nyugodt, kiegyensúlyozott munkát tesznek lehetővé kellemes környezetben.
 • A munkavégzés általában zárt helyen, időnként a szabadban történik.
 • A tevékenység változatos, közepesen nehéz fizikai munka.
 • Gyermekotthonokban hétvégi munkavégzésre is kell számítani.
 • Közvetlen balesetveszély nincs.

Egészségügyi tényezők

 • A munkakörülmények nyugodt, kiegyensúlyozott munkát tesznek lehetővé kellemes környezetben.
 • A munkavégzés általában zárt helyen, időnként a szabadban történik.
 • A tevékenység változatos, közepesen nehéz fizikai munka.
 • Gyermekotthonokban hétvégi munkavégzésre is kell számítani.
 • Közvetlen balesetveszély nincs.

Pszichikai tényezők

 • türelmet, önuralmat próbáratevő gyermeki viselkedésformák kezelése jó humorérzékkel és kreativitással
 • az érzelmi megterhelések feldolgozása nagy türelmet, érzelmi stabilitást és pozitív szemléletet igényel
 • a lelkiismeretesség, alaposság, elővigyázatosság és a segítőkészség elengedhetetlen ebben a munkakörben
 • ha az intézmény és a gyermekek érdeke úgy kívánja, az előre nem tervezett feladatokhoz is rugalmasan kell alkalmazkodni
 • a különböző kultúrákhoz, közösségekhez tartozó, sajátjától távolabb álló értékrendet követő családok elfogadása
 • a gyermekekkel való foglalkozás toleranciát, megbízhatóságot, kiegyensúlyozottságot kíván
 • a határozott, de önkritikus viselkedés szükséges
 • a gyermekszeretet, megbízhatóság, kapcsolatteremtő képesség alapkövetelmény
 • a jó konfliktuskezelési készség segíti a gyermekekkel és a szülőkkel való kapcsolattartást
 • gyors helyzetfelismerés és reagáló képesség szükséges az esetleges veszélyhelyzetek elhárításához

Várható változások

 • Az intézmények száma - a gyerekek számával párhuzamosan - fokozatosan csökken, ugyanakkor növekszik az igény a szakemberek iránt, mivel az anyák egyre fiatalabb gyerekek mellett kénytelenek újra munkát vállalni.
 • A veszélyeztetett és lelkileg sérült, valamint az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek száma nő, ezáltal egyre több "családpótló" feladat hárul az oktató, nevelő intézmények dolgozóira.
 • A fokozódó társadalmi elvárások és a specializálódás iránti igény a szakképzés folyamatos megújulását teszi szükségessé.
 • A gyerekeknek egyre kevésbé van jövőképük, a deviáns magatartásformákat a társadalom egyre jobban elfogadja, ezáltal a valós értékek közvetítése nagyrészt az oktató, nevelő intézményekre hárul a jövőben.
 • A drog-veszély, és egyéb káros szenvedélyek arányának növekedése, a munkanélküliség deprimáló és az igénytelen szórakoztatóipar romboló hatása, a családok széthullása fokozza a szakemberekkel szemben támasztott elvárásokat és növeli leterheltségüket.
 • A társadalmi elvárások és a lehetőségek közötti ellentmondás növekszik.
 • A munkaidő csökkentés, a nyugdíj korkedvezmény, a rekreációs lehetőségek és az interkultúrális lehetőségek kibővülése segítheti a kiégés, a fásultság és az érdektelenség veszélyének elkerülését ezen a munkaterületen.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bébiszitter
 • Bölcsődei dada
 • Dajka
 • Gondozó, családi napköziben
 • Gyermekgondozó,-nevelő
 • Házi időszakos gyermekfelügyelő
 • Nevelő, családi napköziben
 • Óvodai kisegítő
 • Segéd gyermekgondozó