Tetőfedő

FEOR-kód 7532-00

Bemutatás

Épületek tetőszerkezetét építi, javítja és karbantartja különböző anyagok felhasználásával.

Jellemző tevékenységek

 • előkészítő munkálatai során felméri a tetőt
 • ellenőrzi az ácsmunkát (szemrevételezéssel és méréssel )
 • a szükséges fedőanyagok fajtáját és mennyiségét felméri és kiszámolja
 • meghatározza a kiegészítők fajtáját, mennyiségét
 • megtervezi és kijelöli a tetőfedéshez szükséges kezdőpontok, nyílások és kiegészítők (pl. hóvágók, hófogók, szellőzök) helyét
 • előkészíti és ellenőrzi a tetőfedő anyagokat (méret, anyag, szín, forma anyag tipusa)
 • méretre darabolja a fedőanyagokat
 • alkalmazza a biztonságtechnikai előírásokat, ellenőrzi a védőeszközök érvényességi idejét, állapotát, használja a biztonsági felszereléseket
 • felszállitja a tetőfedő anyagot a munkaterületre (kézel, felvonóval, csigával, daruval)
 • fedőanyagokat (cserép, pala, hullámlemez, műanyag lemez, nád, zsindely, zsúp stb.) rak fel és rögzít a tetőszerkezeten
 • lefedi a tetőfelületet és elhelyezi a tetőfedő anyag fölé kerülő kiegészítőket (kezdősor kirakása, a darabolatlan tetőfedő anyagok elhelyezése, a szélek beszabása, a fedő- és gerincelemek elhelyezése és rögzítése)
 • elhelyezi a fedő anyag alá kerülő kiegészítőket
 • a kéményeket, szellőzőcsöveket és a villanyvezetékeket, tetőantennák tartóit szegélyezéssel látja el, hogy a víz ne hatolhasson be a résekbe
 • kijavítja a meghibásodott tetőt (a hibakeresés után meghatározza a javítás módját, kibontja és pótolja a hibás elemeket)
 • letakarítja a munkaterületet (tetősík, ereszcsatorna)
 • összeszedi és leszállítja a hulladékot
 • elhelyezi a tartalék fedő anyagot a padlástérbe
 • leellenőrzi a tetőt és kijavítja a hibákat
 • elvégzi az adminisztrációs feladatokat (építési napló vezetése, átadási-átvételi jegyzőkönyv, és megfelelőségi nyilatkozatot készítése)


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkát részben műhelyben, zömmel a szabadban, tetőszerkezeten, állványon vagy kötéllétrán végzi az időjárás viszontagságainak kitéve.
 • A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében télen inkább a beltéri munkák jellemzőek.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.

Egészségügyi tényezők

 • A munkát részben műhelyben, zömmel a szabadban, tetőszerkezeten, állványon vagy kötéllétrán végzi az időjárás viszontagságainak kitéve.
 • A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében télen inkább a beltéri munkák jellemzőek.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.

Pszichikai tényezők

 • munka veszélyessége megkívánja az egész munka folyamán egyenletesen magas fokú koncentrációt és fegyelmezettséget
 • a munka időbeni lefolyását időszakosság és többműszakos munkavégzés jellemzi (tavasztól-őszig általában napi 10-12 órás, télen 5-6 óra a napi munkaidő, és gyakori a túlórázás a határidős munkák esetében)
 • a lendületes és emellett gondos munkavégzés a munka egész tartama alatt alapkövetelmény
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó figyelemösszpontosítás
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására

Várható változások

 • Mivel az utóbbi években ismét divatba jöttek a különleges tetőszerkezetek, illetve ebben a szakmában kevés embert képeznek, így a tetőfedők iránt növekszik a kereslet, elhelyezkedési lehetőségeik jók, a szakma elismertsége nő.
 • A szakmai fórumok számának emelkedése és az önálló szakmai szervezet létrehozása fontos elemei lehetnek a foglalkozás presztizs-növekedésének.
 • A szakma iránti igényt az egy-egy időszakra jellemző építkezési-építési hullámok befolyásolják, melyet leginkább az állampolgárok és vállalkozások piaci helyzete, a fizetőképes kereslet határoz meg.
 • Megnövekedett az építtetők, tervezők, kivitelezők igénye a minőségi munka iránt, ami szükségessé teszi a minőségbiztosítási rendszerek nyomon követését, alkalmazását.
 • A magas minőségi elvárások, és teljesítményorientáltság az oktatás színvonalának emeléséhez, a tudatos utánpótlásképzéshez kell, hogy vezessen a jövőben, akkár több szakterület összevonása által (pl. ácsokkal, bádogosokkal).
 • Az esztétikai dizájn elemek előtérbe kerülése, illetve ezzel párhuzamosan a régi (hagyományos) anyagok visszatérése várható.
 • Az EU-s munkákhoz való hozzáférés kapcsán növekszik az idegen nyelv ismeret, valamint a vállalkozói képességek és ismeretek előtérbe kerülése.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Cserepes
 • Cseréptetőfedő
 • Hullámlemeztető-fedő
 • Műanyaglemeztető-fedő
 • Nádtetőkészítő
 • Palatetőfedő
 • Tetőfedő
 • Tetőkátrányozó
 • Tetőrakó
 • Zsúp-, nád-, zsindelytetőfedő