Ács

FEOR-kód 7513-00

Bemutatás

Zsaluzatokat, állványszerkezeteket és maradó faszerkezeteket készít, bont, átalakít, javít és karbantart.

Jellemző tevékenységek

 • megismeri és értelmezi a kiviteli tervet
 • a helyszíni ellenőrző mérések és a tervrajz alapján kiszámítja a megfelelő anyagszükségletet
 • előkészítő munkálatokat és befejező műveleteket végez
 • beszerzi az alapanyagokat vagy közreműködik azok beszerzésében
 • a különféle faszerkezetek alkatrészeit elkészíti, (legtöbbször az ácsműhelyben), faanyagokat, fából készült építőanyagokat és más nyersanyagokat megmunkál
 • munkavégzésre alkalmassá teszi az építési helyet, a munkaterületet
 • a helyszínre szállítja a faszerkezetek alkatrészeit
 • elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges védőszerkezeteket és védőeszközöket, kötőelemeket és a segédanyagokat
 • hagyományos-, illetve cső- és keretesállványzatot készít, szerel, rögzít, épít és bont
 • fa fedélszerkezeteket, fafödémeket - azaz maradó faszerkezeteket - épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít
 • méretre szabott, betonszerkezetekhez használt öntőformákat (zsalutáblákat) készít
 • hagyományos, illetve korszerű (zsalurendszerekből) zsaluzatot készít és bont
 • beépíti az előregyártott faszerkezeteket pl. nyílászárókat, fal-, mennyezet- és homlokzat-burkolatokat, lambériákat
 • szigetelőanyagokat helyez el a szükséges helyeken (hő- és hangszigetelés, különféle nedvesség elleni szigetelések)
 • munkaárkok és alagutak oldalfalát, mennyezetét kitámasztja és dúcolja
 • vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, elvégzi a szükséges korrekciókat
 • javítási és karbantartási munkát végez építményeken és építmény-részeken
 • karbantartja és élezi a kéziszerszámokat és a szerszámgépeket
 • munkavédelmi felszereléseket használ
 • általános vállalkozási feladatokat végez


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkáját döntően szabadban, a magasépítő-iparban az építkezések területén, a mélyépítő-iparban alagutakban, árkokban, töltéseken végzi, de előfordul, hogy zárt szűk térben, vagy műhelyben kell dolgoznia.
 • A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében télen inkább a beltéri munkák jellemzőek.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.

Egészségügyi tényezők

 • Munkáját döntően szabadban, a magasépítő-iparban az építkezések területén, a mélyépítő-iparban alagutakban, árkokban, töltéseken végzi, de előfordul, hogy zárt szűk térben, vagy műhelyben kell dolgoznia.
 • A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében télen inkább a beltéri munkák jellemzőek.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.

Pszichikai tényezők

 • munka veszélyessége megkívánja az egész munka folyamán egyenletesen magas fokú koncentrációt és fegyelmezettséget
 • a munka időbeni lefolyását időszakosság és többműszakos munkavégzés jellemzi (tavasztól-őszig általában napi 10-12 órás, télen 5-6 óra a napi munkaidő, és gyakori a túlórázás a határidős munkák esetében)
 • a lendületes és emellett gondos munkavégzés a munka egész tartama alatt alapkövetelmény
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó figyelemösszpontosítás
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására

Várható változások

 • A szakma iránti igényt az egy-egy időszakra jellemző építkezési-építési hullámok határozzák meg, melyet leginkább az állampolgárok és vállalkozások piaci helyzete, a fizetőképes kereslet befolyásol.
 • Várhatóan a szakma kézműves jellege visszafejlődik a korszerű gépek, kéziszerszámok, a méréstechnikai eszközök folyamatos fejlődésének, a gyártókapacitás és automatizálás növekedésének köszönhetően.
 • Megnövekedett az építtetők, tervezők, kivitelezők igénye a minőségi munka iránt a fával építésben, ami szükségessé teszi a minőségbiztosítási rendszerek nyomon követését, alkalmazását.
 • A magas minőségi elvárások, és teljesítményorientáltság az oktatás színvonalának emeléséhez, korszerűsítéséhez kell, hogy vezessen a jövőben.
 • A szakma presztizse és a jó szakemberek száma csökken, a rossz minőségű munkák és a képesítés nélküli ács-állványozók száma pedig ezzel párhuzamosan növekszik.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Állványozó
 • Állványszerelő
 • Csőállványozó
 • Dúcolatkészítő
 • Építményzsaluzat-szerelő
 • Faállványozó
 • Fatetőszerkezet-gyártó
 • Fedélszerkezet-készítő
 • Födémzsaluzó
 • Magasépítési ács-állványozó
 • Pallér, főpallér
 • Zsaluzó
 • Zsaluzóács