Telekommunikációs technikus

FEOR-kód 3146-00

Bemutatás

Távközlési fejlesztéssel, illetve távközlési rendszerek tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő műszaki jellegű feladatokat végez.

Jellemző tevékenységek

 • olvassa és értelmezi a műszaki dokumentációkat.
 • Vezeti a hibanaplót, igazolja az anyagfelhasználást, hibalapot tölt ki.
 • Átveszi a hibajelentéseket, engedélyeket szerez be a javításhoz.
 • Ellenőrzi a javított, cserélt egység működési jellemzőit, minősít, jegyzőkönyvet készít.
 • Beágyazza a rendszerbe mikroszámítógépetket és mikrovezérlőket.
 • Kapcsolatot tart felügyeleti szervekkelm hatósággal.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Laboratóriumi körülmények a jellemzők, de kültéri feladatok is előfordulnak.

Egészségügyi tényezők

 • Laboratóriumi körülmények a jellemzők, de kültéri feladatok is előfordulnak.

Pszichikai tényezők

 • Pörgős és monoton munkaszakaszok váltakozhatnak kiszámíthatatlan ciklusban.
 • Folyamatos kézési és önképzési igénynek kell megfelelni.

Várható változások

 • Az informatikai technológia fejlődése háttérbe szorította a hagyományos technológiával megvalósított hírközlés és telekommunikációt.
 • Az informatikai tudás alapfeltétele a szakma gyakorlásának, de ismerni kell az elektronikai rendszereket, hardwerwkwt is. Ez a jellemző nem fog változni a szakma fejlődése során.
 • Az információs szabadság kiterjedése kiváló elhelyezkedési lehetőségeket biztosít hosszútávon is.
 • A kommunikáció gazdaság, a tudomány , az oktatás, a mindenapok jellemző tevékenységei és a szórakoztatás terén a szolgáltatások növekedését igényli.
 • A telekommunikáció nemzetközileg egységes szabványok szerint történik, ezért a szakmában a mobilitásd egyik alapfeltétele biztosított.
 • A képzettség megszerzése ráépüléssel lehetséges, ezért a szakma nyitott marad a rokonfoglalkozások, főleg az elektronika és az informatika művelői számára, ez jelentős foglalkoztatási biztonságot jelent.
 • Az élethosszig tartó tanulás szükségessége a szakmában kiemelkedően fontos marad.
 • Hatósági jellegú feladatokban is van a szakmában elhelyezkedési lehetőség.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Irányító 60%
Végrehajtó 40%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Távközlési technikus