Telekommunikációs mérnök

FEOR-kód 2123-00

Bemutatás

A vezetékes és a vezeték nélküli hírközlési és adatátviteli rendszerek (távbeszélő-, távíró-, adatátviteli központok, erősítőállomások, telex-, teletex-, videotexrendszerek, rádió- és televízióprogramokat továbbító műsorszóró berendezések, rádiótelefonok, hang- és képkeverő berendezések stb.) létesítésével kapcsolatban tervez, fejleszt, tanácsot ad és üzemeltet.

Jellemző tevékenységek

 • hírközlőrendszer működtetéséhez szükséges átviteltechnikai berendezéseket (kábelhálózat, távbeszélőközpontok, antennák, adatátviteli berendezések, mikrohullámú és űrtávközlési berendezések, számítástechnikai eszközök) szerel, telepít
 • elvégzi a hírközlési berendezések működéséhez szükséges rendszer és hálózat kiépítését, üzembe helyezési munkáinak tervezése, ellenőrzése
 • megtervezi az üzembehelyezést, ellenőrzi és irányítja a munkálatokat
 • az átviteltechnikai berendezések tervszerű megelőző karbantartásának és az üzemeltetés során felmerülő hibák elhárításához kapcsolódó munkaszervezést végzi
 • elvégzi a meglévő távközlési rendszerek, motorok és berendezések karbantartásának és javításának szervezését és irányítását
 • vezetékes, optikai szálas, vagy vezeték nélküli távközlési hálózatokat tervez
 • jelfeldolgozó algoritmusokat tervez és továbbfejlesztés
 • megfelelő hardvereket választ ki és szoftvereket alkalmaz
 • kábeles és vezeték nélküli távközlési hálózatokat - többek között rádiós és televíziós műsorelosztó rendszereket - tervez
 • távközlési berendezések kutatásával és fejlesztésével foglalkozik
 • különböző berendezések és hálózatok prototípusát elkészíti (vagy közreműködik az elkészítésben) és teszteli
 • együttműködik más mérnökökkel, technikusokkal, szakmunkásokkal
 • méréseket végez a gépek, rendszerek optimális működésének beállítása céljából
 • minőségirányítási rendszereket fejleszt és alkalmaz munkája során
 • jelentéseket, költségbecsléseket, pályázatokat, árajánlatokat és tendereket állít össze (illetve közreműködik az összeállításukban), szerződéseket fogalmaz
 • lehetőség szerint környezetbarát, energiatakarákos technológiákat részesít előnyben
 • folyamatosan nyomon követi a jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki szabályozók változását


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne egyrészt az iroda, másrészt kivitelezési munkálatok helyszíne, például szabadtér, különböző épület, kábelalagút.
 • A partnerekkel - megbízók, forgalmazók, alvállalkozók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés többnyire normál munkarendben történik.
 • A munkavégzés helyszíne különböző klimatikus feltételeket jelenthet.
 • Az irodai munkakörnyezet a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • A közvetlen munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne egyrészt az iroda, másrészt kivitelezési munkálatok helyszíne, például szabadtér, különböző épület, kábelalagút.
 • A partnerekkel - megbízók, forgalmazók, alvállalkozók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés többnyire normál munkarendben történik.
 • A munkavégzés helyszíne különböző klimatikus feltételeket jelenthet.
 • Az irodai munkakörnyezet a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • A közvetlen munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.

Pszichikai tényezők

 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a mérnöki munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a technikusok, szakmunkások irányítása, illetve a folyamatos verbális kommunikáció stresszforrást jelenthet
 • szoros együttműködést kíván a tevékenység belső munkatársakkal, külső partnerekkel
 • nagy felelősséggel jár a mérnöki munka

Várható változások

 • Az informatika, számítástechnika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben is az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • A gyorsan változó technológiák nagyfokú alkalmazkodást kívánnak meg.
 • A gazdaság növekedése és az iparág fejlődése növeli a szakma iránti keresletet.
 • Eltolódik a telekommunikációs mérnök tevékenysége a menedzsment, értékesítés, marketing irányába, szükséges speciális kiegészítő ismeret a munkavállaláshoz.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Adatkommunikációs fejlesztőmérnök
 • Akusztikus mérnök
 • Audiotechnikai mérnök
 • Hangmérnök
 • Híradástechnikai bemérő mérnök
 • Híradástechnikai és műszeripari mérnök
 • Híradástechnikai mérnök
 • Híradástechnikai szakmérnök
 • Hiradástechnikai tervező
 • Kísérleti mérnök, távközlés
 • Kommunikációs mérnök
 • Konstruktőr, távközlés
 • Kutatómérnök, távközlés
 • Lokátormérnök
 • Mérnök, távközlés
 • Műholdkezelő
 • Radarmérnök
 • Rádiómérnök
 • Rádiótechnikai mérnök
 • Távközlési fejlesztőmérnök
 • Távközlési kutató, mérnök
 • Távközlési rendszermérnök
 • Telefonhálózat irányító mérnök
 • Telefonhálózat tervező mérnök
 • Telekommunikációs fejlesztőmérnök
 • Telekommunikációs mérnök
 • Televíziós műszaki adásrendező
 • Tervezőmérnök, távközlés