Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-kód 1331-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a szállodák, motelek és hasonló intézmények működését, amelyek szállást és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak a vendégeknek.

Jellemző tevékenységek

 • részt vesz a szálláshelyi kínálat ismeretében annak kialakításában, fejlesztésében, a költségvetés kialakításában
 • operatív irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatokat lát el a szálláshely-szolgáltatás különböző munkaköreiben, főfolyamataiban
 • beszerzési forrásokat kutat fel és kapcsolatokat tart a beszállító partnerekkel
 • biztosítja az egység működésének műszaki és tárgyi feltételeit, beszerzi a szükésges szakhatósági engedélyeket
 • megtervezi a szálláshely marketing stratégiáját és tevékenységét
 • vezeti és ellenőrzi a foglalással, recepcióval és szobaszervizzel kapcsolatos tevékenységeket
 • közreműködik a beutaztató, kiutaztató programok összeállításában, szervezésében
 • különböző rendezvények lebonyolítását tervezi, szervezi, irányítja, utókalkulációját készíti
 • gasztronómiai ismeretei felhasználásával összeállítja és rendszeresen megújítja, fejleszti az egység étel- és italkínálatát
 • ápolja a gasztronómiai hagyományokat
 • gondoskodik a szeszes itallal, szerencsejátékkal, egészségüggyel kapcsolatos törvények és szabályozások betartásáról
 • helyi turisztikai információkat nyújt: szabadidős programokat, kirándulásokat és szállításokat szervez a vendégeknek
 • ellenőrzi a dolgozók kiválasztását, oktatását és felügyeli tevékenységüket
 • felügyeli a könyvelési és beszerzési tevékenységeket, a biztonsági intézkedéseket
 • idegen nyelveken, interkultúrális ismereteit felhasználva tárgyal, kommunikál
 • irányítja és ellenőrzi a vállalkozásra vonatkozó speciális minősítési és minőségbiztosítási rendszerek kialakítását, betartását
 • ellenőrzi a fogyasztóvédelmi előírások következetes végrehajtását
 • követi a vendégkapcsolat alakulását, felméri az ügyfelek elégedettségét, kezeli a törzsvendégprogramot


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Jellemzően belső helyszínen, többnyire az adott szálláshelyen (pl.: szállodában, panzióban) végzett tevékenység.
 • Elenyésző fizikai megterheléssel járó, jellemzően szellemi erőfeszítést igénylő munka.
 • Fontos a tiszta, ápolt megjelenés, illetve jellemző a munkahely profiljától függő munkaruha viselése, a higiénikus, minőségi munkakörnyezet.
 • A munkakör általában több műszakos munkaidő beosztással jár.

Egészségügyi tényezők

 • Jellemzően belső helyszínen, többnyire az adott szálláshelyen (pl.: szállodában, panzióban) végzett tevékenység.
 • Elenyésző fizikai megterheléssel járó, jellemzően szellemi erőfeszítést igénylő munka.
 • Fontos a tiszta, ápolt megjelenés, illetve jellemző a munkahely profiljától függő munkaruha viselése, a higiénikus, minőségi munkakörnyezet.
 • A munkakör általában több műszakos munkaidő beosztással jár.

Pszichikai tényezők

 • a vezetői tevékenység, az ügyfelekkel és beosztottakkal való folyamatos kapcsolattartás türelmet és együttműködést követel
 • a problémakezelés során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
 • mások irányításával járó munkaterület, ami stresszhelyzetekkel járhat
 • gyakran kell önálló döntéseket hoznia, amelyek következményeiért vállalnia kell a felelősséget
 • fontos a csapatban végzett munka elfogadása
 • csúcsidőszakokban a munka nagy stresszel, feszültséggel, pszichés terheléssel jár
 • a higgadt, udvarias, előzékeny magatartás alapkövetelmény
 • gyakran kötelező elvárás a túlóra, és hétvégén, ünnepnapokon is dolgozni kell

Várható változások

 • A piac telítődik ami, egyre jobban kiélezi a versenyhelyzetet a vendéglátó egységek között és mivel egyre több vendég érkezik a szomszédos országokból, ezért a külföldi és belföldi egységek közötti versengés is egyre jelentősebb lesz.
 • A szolgáltatások komplexitása és a fogyasztói igények folyamatosan nőnek, egyre tudatosabb fogyasztói magatartás alakul ki, fontosabbá válik az egyéni igények kielégítése.
 • A környezetvédelmi előírások szigorodnak, ami a környezettudatosság fokozódását, a zöld szállodák számának emelkedését is maga után vonja.
 • Elterjednek az egyénileg szervezett utak és az olcsóbb közlekedési eszközök használata, illetve a belföldi turizmus teret nyer a különböző juttatások segítségével.
 • Növekszik az igény a wellness szolgáltatásokra, a helyi specialitások, kultúrák, szokások megismerésére.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 10%
Személyközpontú 90%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Kollégiumigazgató
 • Motelvezető
 • Panzióvezető
 • Recepcióvezető (szállodai)
 • Szállodavezető
 • Turistaszálló-vezető
 • Üdülővezető
 • Vendéglátó egység/szervezet vezetője