Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező

FEOR-kód 2531-00

Bemutatás

Vizsgálja a termékek, szolgáltatások piaci lehetőségeit, eladhatóságukat, bevezetettségüket, kutatja a fogyasztók vásárlási szokásait, marketing-, kereskedelmi, értékesítési terveket állít össze és valósít meg, valamint az új termékek, illetve szolgáltatások bevezetése, a forgalom növelése érdekében reklámtevékenységet végez.

Jellemző tevékenységek

 • a felhasználóktól információkat gyűjt és elemez a vállalat vagy az intézmény által gyártott, forgalmazott, vagy szolgáltatott termékekről
 • az értékesítés érdekében feltárja a piaci igényeket
 • elemzi az adott helyzetet, a már meglévő információkat újra rendezi és elemzi
 • a kutatásai során a megfigyelés, a személyes kikérdezés és a kisérlet módszerét használja
 • a potenciális vásárlókon kívül elemzi a gazdaságpolitikai, a makro- és mikro-gazdasági környezetet, a piacot érintő hazai és nemzetközi trendeket
 • az elemzésekből összegyűjtött információk alapján javaslatokat tesz a vezetőségnek, melyeknek alapján meghozzák a megfelelő döntéseket
 • rendszeres prognózist készít a vállalat vagy intézmény tevékenységével kapcsolatban
 • statisztikai eljárások alkalmazásával hiteles információkat szerez a kérdéses piacról, vevőről
 • programokat tervez és szervez a szervezet céljairól, terveiről, eredményeiről
 • elvégzi az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és adminisztrációs munkát


Körülmények

Munkakörnyezet

 • részben belső helyszínen dolgozik
 • gyakori az utazás, helyszínváltoztatás

Egészségügyi tényezők

 • részben belső helyszínen dolgozik
 • gyakori az utazás, helyszínváltoztatás

Pszichikai tényezők

 • jó elemző, problémamegoldó képességet igényel
 • jó kapcsolatépítő és együttműködési készséget igényel

Várható változások

 • Fontosabbá válik a magyar termékek képviselete és terjesztése.
 • Szélesedik az eladandó termékek köre, fokozódik a versenyhelyzet.
 • Nagyfokú mobilitásra lesz szükség a munkavégzéshez.
 • Fokozott igény jelentkezik a szakmailag jól képzett piackutatók iránt.
 • Várható a környezetevédelmi előírások szigorodása (szellektív hulladékgyűjtés, környezetbarát csomagolás, természetes alapanya, stb), melyeket a piackutatásab, értékesítésbe is be kell építeni.
 • Növekszik a manipulatív elemek megjelenése a szakma művelésekor.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 70%
Végrehajtó 30%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Marketinges közgazdász
 • Marketingkoordinátor
 • Piackutatási elemző
 • PR-tanácsadó
 • Reklámelőadó
 • Reklámszervező
 • Reklámszövegíró
 • Sales Branch Manager
 • Termékmenedzser