Személygondozási foglalkozások

FEOR-kód 522

Foglalkozások

5221 - Gyermekfelügyelő, dajka

A gyermekek nevelését ellátó intézményekben vagy családoknál irányítás mellett szakszerűen segíti a csecsemő- és gyermekgondozónőket, az óvónőket és a pedagógusokat a gyermekek ellátásában, közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, nevelésében, részt vesz a gyermekek önálló életvitelre való felkészítésében, és környezetük rendjének, tisztaságának megteremtésében.

5222 - Segédápoló, műtőssegéd

Segíti az orvosokat és az ápolókat a betegek ellátásában, az intézmények általános és speciális műtőiben, valamint központi műtőegységeiben előkészíti a műtétek során használt technikai eszközöket, berendezéseket, irányítás mellett működteti azokat, továbbá elvégzi a betegszállítási és fertőtlenítési feladatokat.

5223 - Házi gondozó

Mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek részére nyújt gondozást. Igényeikhez és szükségleteikhez igazodva támogatja, gondozza a rászorulókat. Elvégzi a rászorulók testi gondozását, háztartási munkákat, segít a mindennapi ügyintézésben.

5229 - Egyéb személygondozási foglalkozású

Ide tartoznak az 522-es alcsoportból a máshová be nem sorolható személygondozási foglalkozásúak.

Keresés