Szőlő-, gyümölcstermesztő

FEOR-kód 6114-00

Bemutatás

Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a gyümölcstermő növények és a szőlő termesztésével, illetve értékesítésre történő előkészítésével kapcsolatos munkákat.

Jellemző tevékenységek

 • kiválasztja a talaj minőségének, az éghajlati viszonyoknak és a piaci igényeknek megfelelő szőlő- és gyümölcsfajtákat
 • megvizsgálja a talaj minőségét, szükség esetén elvégzi a szükséges tápanyag utánpótlást
 • elkészíti a telepítési tervet, kiszámítja a szükséges mennyiségű oltványokat
 • a környezeti viszonyoknak megfelelően kialalkítja a művelési módot
 • az előírásoklnak megfelelően végzi a talajgazdálkodási és talajművelési feladatokat
 • meghatározza a metszés időpontját, majd kézi- vagy gépi metszőollóval, fűrésszel elvégzi azt
 • megszervezi és irányítja a termés betakarítását, szüretelését
 • folyamatosan selejtezi és felújítja a kiöregedő állományt
 • megszervezi a megtermelt szőlő és gyümölcs értékesítését
 • kezeli, beállítja és karbantartja az eszközöket, szerszámokat, tárolóedényeket, munkagépeket
 • előkészíti a talajt, a növényi töveket és a fákat az áttelelésre


Körülmények

Munkakörnyezet

 • jellemző módon szabadban dolgozik
 • ki van téve az időjárás szélsőséges változásainak, a munkavégzés többnyire piszkos, nyirkos, sáros

Egészségügyi tényezők

 • jellemző módon szabadban dolgozik
 • ki van téve az időjárás szélsőséges változásainak, a munkavégzés többnyire piszkos, nyirkos, sáros

Pszichikai tényezők

 • mivel főleg egyedül dolgozik, kapcsolatai beszűkülhetnek

Várható változások

 • Növekszik a fogyasztók minőség iránti elvárása a termékkel szemben.
 • Fokozódik a szelektív növényvédő szerek elterjedése.
 • Új, környezetkímélő növényvédő módszerek jelenek meg.
 • Növekszik a fogyasztható és alapanyagul szolgáló termékek köre.
 • A termék eredetének és minőségének követhetősége mind inkább előtérbe kerül.
 • Emelkedik a hatósági-minőségi ellenőrzések száma.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 30%
Végrehajtó 70%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bogyósgyümölcs-termesztő
 • Csonthéjasgyümölcs-termesztő
 • Dinnyekertész
 • Dinnyetermesztő
 • Gyümölcsfagondozó
 • Gyümölcstermesztő
 • Szőlész, borász (mezőgazdasági)
 • Szőlő- és gyümölcstermesztő
 • Szőlőmunkás
 • Szőlőoltó, -metsző
 • Szőlőtermesztő
 • Vincellér