Szántóföldinövény-termesztő

FEOR-kód 6111-00

Bemutatás

Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a szántóföldi, áru- és takarmánynövények termesztésével, illetve értékesítésre történő előkészítésével kapcsolatos munkákat.

Jellemző tevékenységek

 • kiválasztja a talaj minőségének, az éghajlati viszonyoknak és a piaci igényeknek megfelelő növényféléket és fajtákat
 • megvizsgálja a talaj minőségét, szükség esetén elvégzi a szükséges tápanyag utánpótlást
 • kiszámítja a szükséges mennyiségű vetőmagot és beszerzi azt
 • a szántással, boronálással, magágy-készítéssel előkészített talajba elveti a magokat
 • megállapítja az öntözés, trágyázás, gyomírtás időpontját és elvégzi azt
 • folyamatosan ellenőrzi a növények fejlődését
 • kézi vagy gépi módszerrel betakarítja a termést
 • gondoskodik a termény tisztításáról, szárításáról, megfelelő tárolásáról
 • megszervezi a megtermelt növény értékesítését
 • kezeli, beállítja és karbantartja a szerszámokat és munkagépeket
 • előkészíti a talajt a következő vetésre


Körülmények

Munkakörnyezet

 • jellemző módon szabadban dolgozik
 • ki van téve az időjárás szélsőséges változásainak, a munkavégzés többnyire piszkos, nyirkos, sáros

Egészségügyi tényezők

 • jellemző módon szabadban dolgozik
 • ki van téve az időjárás szélsőséges változásainak, a munkavégzés többnyire piszkos, nyirkos, sáros

Pszichikai tényezők

 • mivel főleg egyedül dolgozik, kapcsolatai beszűkülhetnek

Várható változások

 • Növekszik a fogyasztók minőség iránti elvárása a termékkel szemben.
 • Fokozódik a szelektív növényvédő szerek elterjedése.
 • Új, környezetkímélő növényvédő módszerek jelenek meg.
 • Növekszik az alapanyagként szolgáló termékek köre.
 • A termék eredetének és minőségének követhetősége mind inkább előtérbe kerül.
 • Emelkedik a hatósági-minőségi ellenőrzések száma.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 30%
Végrehajtó 70%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Kísérleti gazdasági növényápoló
 • Kísérleti gazdasági növénytermesztő
 • Növénytermesztési brigád vezetője
 • Növénytermesztő
 • Szántóföldi magtermesztő
 • Vetőmagtermesztő és -minősítő