Bionövény-termesztő

FEOR-kód 6112-00

Bemutatás

A biológiai egyensúly megtartására törekedve, biológiai ismeretek felhasználásával, környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazásával megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a különböző növények termesztésével, illetve értékesítésre történő előkészítésével kapcsolatos munkákat.

Jellemző tevékenységek

 • kiválasztja az adott terület minőségének, az éghajlati viszonyoknak és a piaci igényeknek megfelelő növényféléket és fajtákat
 • megvizsgálja a talaj minőségét, a biológiai egyensúly fenntartására törekedve elvégzi a szükséges tápanyag utánpótlást
 • kiszámítja a szükséges mennyiségű vetőmagot, palántát, facsemetét és beszerzi azt
 • a szántással, boronálással, magágy-készítéssel előkészített talajba elveti vagy elülteti a magokat, palántákat
 • folyamatosan ellenőrzi a növények fejlődését
 • kézi vagy gépi módszerrel betakarítja a termést
 • gondoskodik a termény tisztításáról, szárításáról, megfelelő tárolásáról
 • feldolgozza a terményeket, sűrítményeket, aszalmányokat készít
 • megszervezi a megtermelt növények értékesítését
 • kezeli, beállítja és karbantartja a szerszámokat és munkagépeket
 • előkészíti a talajt a következő vetésre


Körülmények

Munkakörnyezet

 • jellemző módon szabadban dolgozik
 • ki van téve az időjárás szélsőséges változásainak, a munkavégzés többnyire piszkos, nyirkos, sáros

Egészségügyi tényezők

 • jellemző módon szabadban dolgozik
 • ki van téve az időjárás szélsőséges változásainak, a munkavégzés többnyire piszkos, nyirkos, sáros

Pszichikai tényezők

 • mivel főleg egyedül dolgozik, kapcsolatai beszűkülhetnek

Várható változások

 • Növekszik a fogyasztók minőség iránti elvárása a termékekkel szemben.
 • Szélesedik a bionövény-termékek köre és felhasználása.
 • Új, környezetkímélő növényvédő módszerek jelennek meg
 • A bio-termesztésű hungarikumok köre is bővűl.
 • A termék eredetének és minőségének követhetősége mind inkább előtérbe kerül.
 • Emelkedik a hatósági-minőségi ellenőrzések száma.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 30%
Végrehajtó 70%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Biogazda (növénytermesztő)
 • Biogyümölcs-termesztő
 • Biokertész
 • Bionövény-termesztő (biogazdálkodó)
 • Biotermesztő
 • Biozöldség-termesztő