Üvegező

FEOR-kód 7538-00

Bemutatás

Különféle síküvegek, idomüvegek és különleges üvegek méretre szabását, továbbmegmunkálását, beépítését és szerelését végzi.

Jellemző tevékenységek

 • tükröt, szigetelőüveget készít
 • képet keretez
 • nagyobb méretű szerkezetet üvegez, járművek vagy hajók szélvédő üvegeit szereli vagy cseréli
 • a rögzített üvegtáblát gittel vagy tartósan rugalmas műanyagokkal tömíti
 • befejező műveleteket, ellenőrzéseket végez
 • megtisztítja a munkadarabokat és munkaterületet, elszállítja a hulladékot
 • átadja az elvégzett munkát és a dokumentációt (átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít, számlát ad)


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Az üvegezők túlnyomó többségben kisvállalkozásokban dolgoznak, amelyek sok esetben családi vállalkozások is egyben.
 • A kisvállalkozói rendszerben dolgozóknál fontos a jogosítvány megléte mivel a munkahely változó, és sok szállítással jár.
 • Részben belső, egy adott műhelyben, illetve a megrendelőnél folytatott termelő, összeszerelő tevékenység, részben pedig külső térben végzett közepesen nehéz fizikai munka.
 • Az időjárás viszontagságainak elviselésére is szükség van az épületek, ablakok üvegezésénél.
 • A vállalkozóként dolgozók munkabeosztása rugalmas, sajátmaguk alakítják munkaidejüket, követve a megrendelői igényeket.

Egészségügyi tényezők

 • Az üvegezők túlnyomó többségben kisvállalkozásokban dolgoznak, amelyek sok esetben családi vállalkozások is egyben.
 • A kisvállalkozói rendszerben dolgozóknál fontos a jogosítvány megléte mivel a munkahely változó, és sok szállítással jár.
 • Részben belső, egy adott műhelyben, illetve a megrendelőnél folytatott termelő, összeszerelő tevékenység, részben pedig külső térben végzett közepesen nehéz fizikai munka.
 • Az időjárás viszontagságainak elviselésére is szükség van az épületek, ablakok üvegezésénél.
 • A vállalkozóként dolgozók munkabeosztása rugalmas, sajátmaguk alakítják munkaidejüket, követve a megrendelői igényeket.

Pszichikai tényezők

 • az üveg drága és nem javítható alapanyag, ezért kiegyensúlyozottság, és precizitás szükésges
 • sokszor nagy felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • maximális koncentrációkészség, óvatosság, fegyelmezettség szükséges
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • fontos a feddhetetlen előélet mivel mások otthonában folyik a munkavégzés
 • a biztonsági előírások szigorú batartása szükséges
 • az alkotó munka iránti fogékonyság előnyös

Várható változások

 • Az üvegezőkkel szemben a jövőben a legfontosabb elvárás a modern, esetenként számítógép vezérelte vágó, ragasztó és csiszoló, gravírozó gépek kezelése, programozása lesz.
 • Az üveg felhasználása egyre szélesebb körű lesz, és az ipari üvegezés erősen szétválik a jövőben a kézműves munkaterülettől.
 • A gépesítés, automatizálás által növekszik az ipari méretű üvegezés szerepe.
 • A kis műhelyekben nagy szaktudással, általános és speciális ismeretekkel rendelkező szakemberekre lesz szükség.
 • Csak a szaktudással vehető fel a verseny a külföldi versenytársakkal szemben.
 • A nyelvtudás ebben a szakmában is előnyt jelenthet, elsősorban a közületeknek való munkáknál, illetve az itt lakó külföldi magánszemélyek kiszolgálásánál.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Ablaküvegező
 • Épületüvegező
 • Faszerkezet-üvegező
 • Fémszerkezet-üvegező
 • Nyílászáró üvegező
 • Páramennyezet-üvegező
 • Portálüvegező
 • Tetőszerkezet-üvegező
 • Tükörkészítő üvegező
 • Üvegajtó-szerelő
 • Üvegbehelyező
 • Üvegburkolat-készítő
 • Üveges
 • Üveges és képkeretező