Ügyfél- (vevő)tájékoztató

FEOR-kód 4224-00

Bemutatás

Személyesen, írásban telefonon, vagy elektronikus kommunikációs csatornákon (on-line) érkező hívásokat, megkereséseket fogad, kezdeményez; eligazodást szolgáló vagy figyelemfelhívó információkat, tájékoztatást ad, rendszerint közvetlen kapcsolatban van az ügyféllel, illetve azokkal a szervezetekkel, melyek működésével kapcsolatban tájékoztatást ad.

Jellemző tevékenységek

 • felveszi az ügyféllel, vevővel a kapcsolatot (telefonon, on-line, sms-ben, e-mailben, stb.) vagy személyesen fogadja
 • kezeli a közvetett csatornán (email, fax, levél, sms, chat stb) érkező megkereséseket
 • azonosítja az ügyfelet és a megkeresés célját, a probléma tárgyát
 • felméri az ügyfél igényét és dönt az ügyintézésben való kompetenciájáról
 • kezeli az észrevételeket, panaszokat, reklamációt, illetve továbbítja azt
 • elvégzi a kért szolgáltatást vagy továbbítja az ügyet
 • kezeli (rögzíti és/vagy módosítja) az adatokat
 • megkeresi a probléma megoldásához szükséges információt
 • ajánlja a kapcsolódó szolgáltatásokat
 • ismerteti a kínált termék előnyeit, értékesítés-előkészítést (promóciót) végez, segít a döntések meghozatalában
 • értékesítési tevékenységet végez, feladatkörének megfelelően ajánlatot tesz
 • rögzíti a vevő /ügyfél rendeléseit,
 • továbbítja, kielégíti a megrendeléseket
 • információt megkeres, átad, és visszacsatolást kér az átadott információról
 • szállítást szervez
 • kapcsolatba lép a társ-szervezetekkel (pl. hitel-ügyintézés)
 • tájékoztat az ügyintézés további menetéről, az igénnyel kapcsolatos lehetőségekről
 • dokumentálja az elvégzett szolgáltatást, a feladat végrehajtását, az értékesítést, kimutatásokat készít
 • visszacsatolást kér az ügyféltől az ügyintézésről
 • felhasználja a fejlesztéshez a vevői reklamációkat és visszajelzéseket


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkáját belső helyszínen ülve, időnként állással, járással végzi.
 • A szóbeli információ átadásának fontos szerepe van.
 • Munkaideje nagy részében ülőmunkát végez, amit általában korszerű irodatechnikai berendezések segítenek.
 • A munkavégzés helyszíne állandó, a munkaidő kötött.
 • A vevőszolgálatok üzemelhetnek meghosszabbított nyitvatartással, három műszakban, illetve hétvégén, vagy akár non-stop is az ügyfelek érdekében.

Egészségügyi tényezők

 • Munkáját belső helyszínen ülve, időnként állással, járással végzi.
 • A szóbeli információ átadásának fontos szerepe van.
 • Munkaideje nagy részében ülőmunkát végez, amit általában korszerű irodatechnikai berendezések segítenek.
 • A munkavégzés helyszíne állandó, a munkaidő kötött.
 • A vevőszolgálatok üzemelhetnek meghosszabbított nyitvatartással, három műszakban, illetve hétvégén, vagy akár non-stop is az ügyfelek érdekében.

Pszichikai tényezők

 • számolni kell azzal, hogy a vevőszolgálathoz fordulók ingerülten vagy elutasítóan reagálhatnak
 • nélkülözhetetlen a fokozott figyelemösszpontosítás képessége
 • az önuralmat, toleranciát próbáratevő ügyféli viselkedésformák türelmes, kifogástalan udvariassággal történő kezelése alapkövetelmény
 • a problémák megoldásához megfelelő rugalmasságra, segítőkészségre van szükség
 • a rendszeresen ismétlődő tevékenységek monotóniatűrést igényelnek
 • az érzelmi megterhelések feldolgozása nagy érzelmi stabilitást, stressztűrést, kiegyensúlyozottságot és pozitív szemléletet igényel
 • a különböző kultúrákhoz, közösségekhez tartozó, sajátjától távolabb álló értékrendet követő ügyfelek elfogadása

Várható változások

 • A kommunikációs csatornák folyamatosan bővülnek ezen a munkaterületen, ami növeli a tevékenység komplexitását és a munkatársakkal szemben támasztott követelményeket.
 • Ez egy feljövőben lévő szakma, ahol egyre inkább igénnyé válik a munkáltatók részéről a vevőszolgálati munkatársak bekapcsolódása az értékesítési, illetve a promóciós feladatkörbe is.
 • A munkakörből adódó stresszhatások kezelésének, a feszültségek feldolgozásában való rendszeres segítség nyújtásnak fokozódik a jelentősége ezen a munkaterületen.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Utastájékoztató
 • Ügyfél-tájékoztató