Szőr- és tollfeldolgozó

FEOR-kód 7416-00

Bemutatás

Különböző szőrféleségek megmunkálása után továbbfeldolgozásra alkalmas termék, konfekció céljára megfelelő minőségű toll előállítása.

Jellemző tevékenységek

 • beszerzi az alapanyagokat: gyapjút vagy más állati szőröket (pl. kecske, teve, nyúl, ló), tollat
 • leméri és minőség szerint szétválogatja a bejövő árut
 • ellenőrzi az alapanyag szennyezettségét
 • a tollakat kézzel megszabadítja a szilárd anyagú részeiktől (tollfosztás)
 • elvégzi a mosással kapcsolatos feladatokat a technológiai utasítás szerint: áztatja, lazítja, tisztítja, mossa, fertőtleníti a nyersanyagot (szőrt vagy tollpelyheket)
 • vízteleníti, szárítja a tisztított alapanyagokat a technológiai utasítás szerint, kicentrifugázza a tollat
 • vegyszeres kezelést végez
 • minőség szerint szortírozza (osztályozza) a feldolgozandó alapanyagot
 • terv alapján formafát, formacsontot készít és elkészíti a megfelelő gyapjú vagy állati szőr elemeket, ékszereket, szitát, szőnyeget
 • a szőrrétegeket összepréseli, kártolással vékony, összefüggő textilanyagot (fátyol) állít elő
 • a fátylakat több rétegben, nyomás, hő, vegyszerek és nedvesség egyidejű alkalmazásával összepréseli (nemezeli)
 • a tollat portalanítjaa technológiai utasítás szerint
 • a különböző minőségű tollakat az azonos minőség elérése érdekében keveri, egységesíti
 • a tollbálákat bevarrja és súly, valamint minőségjelzővel látja el
 • tollból seprűt, párnát, paplant és különböző dísztermékeket készít
 • folyamatosan ellenőrzi a minőséget
 • gondoskodik a munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, és állat-egészségügyi előírások betartásáról
 • gép- és műszaknaplót vezet


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt térben, állandó munkahelyen végezhető könnyű fizikai munka.
 • A munkarend általában egy műszakos, napi 8-10 óra.
 • Magánvállalkozóként, vagy akár kis-, és középvállaltnál is dolgozhat a munkavállaló.

Egészségügyi tényezők

 • Zárt térben, állandó munkahelyen végezhető könnyű fizikai munka.
 • A munkarend általában egy műszakos, napi 8-10 óra.
 • Magánvállalkozóként, vagy akár kis-, és középvállaltnál is dolgozhat a munkavállaló.

Pszichikai tényezők

 • az egysíkú munkafázisok ismétléséhez jó monotóniatűrést szükséges
 • a munkafeladatok munkaterülettől függően alkotó jellegű tevékenységet is igényelnek
 • udvarias viselkedés a vevőkkel és megrendelőkkel

Várható változások

 • A számítástechnika gyakorlati alkalmazása, a folyamatok automatizálása, a gépesítés, a számítógépes tervezés ezen a szakterületen is egyre inkább teret hódít.
 • Az EU elvárásainak megfelelően a víztisztító berendezések használata, a környezetvédelem fokozott figyelembevétele, az ISO minőségbiztosítási rendszer alkalmazása jelemző lesz a jövőben.
 • A szakma ismertségének növelése érdekében alkotóházak létrehozására, népszerűsítésre, a szakképzés megszervezésére lenne szükség.
 • A természetes anyagok használata egyre jobban elterjed, és keresetté válnak az ilyen jellegű termékek.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 30%
Csoportos 70%
Irányító 10%
Végrehajtó 90%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Dísztollkötöző
 • Dísztollválogató
 • Finomszőr kikészítő
 • Lószőrfonó
 • Lószőrnyíró
 • Lószőrszitaszövő, -szitakészítő
 • Lószőrtisztító
 • Szőr- és tollfeldolgozó
 • Szőrfonó
 • Szőrmosó
 • Szőrszárító
 • Tollbálaporoló
 • Tollbálatömő
 • Tollcentrifuga- és szárítógép-kezelő
 • Tollegységesítő (gépi, kézi keverő)
 • Tollfosztó
 • Toll-legalizáló
 • Tollmosó
 • Tollseprűkötő