Számviteli ügyintéző

FEOR-kód 3614-00

Bemutatás

Előkészíti és nyilvántartja a gazdasági szervezet gazdasági, számviteli eseményeit, ezzel segítve a gazdasági vezetés munkáját.

Jellemző tevékenységek

 • nyilvántartja a megrendeléseket és szerződéseket
 • kiállítja a számlát és gondoskodik a belső szabályzat szerinti aláírásokról
 • postázza a számlát és a másolatot eljuttatja a könyvelésre
 • érkezteti, majd formailag és tartalmilag ellenőrzi a beszállítói számlákat
 • a belső szabályzat szerint igazoltatja a számlát
 • összegyűjti a számla mellékleteit, előkészíti a számlát az utaláshoz, majd továbbítja a könyvelésre
 • elkészíti a banki átutalást, a banknál bejelentett módon aláírattat, majd iktatja a bankkivonatot
 • a bankkivonatot egyezteti az utalásokkal, figyeli a banki egyenleget, a bankkivonatokat továbbítja a könyvelésre
 • kezeli a pénztárfogalmat
 • a számviteli törvény alapján a számlákról analitikus nyilvántartást vezet
 • nyilvántartásba veszi a készletet és vezeti a készletváltozást
 • nyilvántartásba veszi a tárgyi eszközöket értékhatár szerint és vezeti az állományváltozást
 • részt vesz a leltározásban
 • elszámolja a dolgozók munkabérét, elkészíti a bérfeladást, lejelenti a járulékokat és elvégzi az utalást
 • főkönyvi számlákra könyveli a feladásokat
 • közreműködik a beszámoló készítésben, az adatszolgáltatásban
 • speciális feladatokat végez (könyveli az eredeti és módosított előirányzatot, kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral, elszámolja a külföldi kiküldetéseket, segítséget nyújt a felügyeleti szerv részére történő beszámoló elkészítéséhez)


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyre kevesebb munkatárs által az idő szorításában végzett munka fokozza a stresszt

Várható változások

 • A közepes és nagyobb vállalatok legnagyobb részének szüksége van önálló pénzügyi szakemberre, így a számviteli ügyintézők munkája biztosnak látszik
 • A szakma iránti igényt az adott vállalat piaci helyzete befolyásolhatja leginkább, de hatással van az infláció, a fizetőképes kereslet, a banki hitelkonstrukciók, az aktuális kormányzati gazdaságpolitika és az Európai Unió gazdasági helyzete is.
 • Inkább a magasabban képzett munkavállalók lesznek előnyben, irántuk nagyobb arányban növekszik a kereslet
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressztűrő képesség

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Belső ellenőrzési munkatárs
 • Főkönyvi könyvelő
 • Főkönyvi munkatárs
 • Költségvetési számviteli ügyintéző
 • Mérlegképes könyvelő
 • Pénzügyi és számviteli szakellenőr
 • Számlázási csoportvezető
 • Számviteli előadó
 • Számviteli szakügyintéző