Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

FEOR-kód 3143-00

Bemutatás

Számítógépes és egyéb adathálózatokat üzemeltet, felügyel, fejleszt.

Jellemző tevékenységek

 • informatikai hálózatokat üzemeltet
 • folyamatos jelleggel figyeli és ellenőrzi a hálózat működését (monitorozási tevékenység)
 • a hálózat stabil működése érdekében az előrelátható problémákat preventív módon kiszűri és korrigálja a működési hibát
 • felismeri a frissítendő hardver- és szoftverkomponenseket, végrehajtja a frissítéseket
 • a felhasználók által jelzett problémákat megoldja, a felhasználónak segítséget nyújt
 • számítógépes és egyéb adathálózatokat fejleszt
 • végrehajtja az indítási és leállítási műveleteket
 • betartja az információbiztonsági elveket, szabályokat
 • az architektúrát (a hálózat szerkezeti felépítése) az információbiztonsági elveknek, szabályoknak megfelelő alakítja ki
 • másodlagos (back-up) környezet fenntartását, illetve katasztrófatűrő architektúra (hálózati szerkezet) kialakítását, fenntartását végzi
 • a számítógép hardverének, operációs rendszerének és az alkalmazások, illetve speciális hálózati szoftvereknek a telepítését hajtja végre
 • a kommunikációs kapcsolatok (adatátviteli vonalak és berendezések) állapotát figyelemmel kíséri, a fellépő rendellenességeket és hibákat gyorsan elhárítja
 • a számítógépes munkafolyamatokat szervezi a felhasználók által megadott specifikációk szerint
 • on-line számítástechnikai műveleteket végez
 • elvégzi az archiválást
 • értelmezi a képernyőn megjelenő üzeneteket
 • folyamatosan nyomonköveti a szakterületéhez kapcsolódó technikai újdonságokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés döntően irodában, esetleg távmunkában (például a szakember saját otthonában) zajlik.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A felhasználók igénye szerint előfordulhat állandó ügyeleti munka.
 • A munkavégzés leggyakrabban kötetlen, az ügyelet jellegéből eredően éjjel-nappali készenlétre is szükség lehet.
 • Az irodai munkakörnyezet általában légkondícionált a gép(ek) felmelegedése miatt.
 • A munkavégzés íróasztal mellett végzett tevékenység és változó munkahelyen végzett tevékenységből áll.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés döntően irodában, esetleg távmunkában (például a szakember saját otthonában) zajlik.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A felhasználók igénye szerint előfordulhat állandó ügyeleti munka.
 • A munkavégzés leggyakrabban kötetlen, az ügyelet jellegéből eredően éjjel-nappali készenlétre is szükség lehet.
 • Az irodai munkakörnyezet általában légkondícionált a gép(ek) felmelegedése miatt.
 • A munkavégzés íróasztal mellett végzett tevékenység és változó munkahelyen végzett tevékenységből áll.

Pszichikai tényezők

 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a munka során adódhatnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani, ez stresszforrást jelenthet
 • a felhasználókkal való együttműködés elengedhetetlen
 • szakmai tanulékonyságot kíván a munkavégzés
 • nagy felelősséggel jár a munka

Várható változások

 • A technológiai fejlődés rövid idő alatt óriási, így a folyamatos tanulás elengedhetetlen.
 • A vezeték nélküli hálózatok elterjedése felgyorsul.
 • A felhasználók távmunkában dolgoznak.
 • A nagysebességű hálózatok válnak általánossá.
 • A beágyazott rendszerek elterjedése jellemző.
 • Különböző információs rendszerek integrálódására lehet számítani.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Hálózati támogatást nyújtó technikus
 • Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
 • Rendszerfelügyelő informatikus
 • Rendszertelepítő
 • Számítástechnikai rendszerüzemeltető
 • Számítógépes hálózati technikus
 • Számítógéphálózat felügyelő