Műszaki rajzoló, szerkesztő

FEOR-kód 3136-00

Bemutatás

Önállóan vagy mérnöki irányítással műszaki rajzok, térképek készítését végzi vázlatok, mérések és egyéb adatok alapján.

Jellemző tevékenységek

 • részt vesz a projekt megtervezésében, a feladatterv kialakításában
 • tanulmányozza a rendelkezésére bocsátott vázlatokat, számításokat, műszaki leírásokat
 • a tervezővel egyeztetve kijavítja az esetlegesen feltárt hibákat, elírásokat
 • számítógépet kezel, szoftvereket és speciális berendezéseket használ
 • előkészíti a rajzolást, pl.: hagyományos technikával készült rajzot digitalizál, CAD-formátumot készít a képformátumokból
 • a méretarányoknak megfelelően meghatározza a rajzon szereplő tényleges méreteket
 • a szabványoknak megfelelően megrajzolja a főbb formákat, nézetrajzokat, metszeteket
 • a tervezői igények és szabványok alapján elkészíti, illetve javítja a mesterrajzokat, műhelyrajzokat, részletrajzokat, térbeli ábrákat
 • kialakítja a tervlapok formáját a kiegészítő információk, feliratok, ábrák elhelyezésével
 • módosított rajzokat készít, a tervekben bekövetkező apróbb változásokat átvezeti a megfelelő rajzokra
 • tervlapjegyzéket készít, meghatározza a tervrészletek címeit
 • elkészíti a kiviteli tervek nyomtatott és digitális változatait számítógépes tervező és rajzoló programok, berendezések alkalmazásával (CAD
 • az elkészült rajzokat sokszorosításhoz előkészíti
 • nyomtatott dokumentációt készít (alkatrészjegyzék, anyag-kimutatási táblázat, végleges tervlapjegyzék, dokumentáció fedlapja)
 • műszaki és reklámdokumentumokat, forma- és látványterveket készít és mutat be
 • az elkészült rajzokat archiválja
 • az elmentett anyagokat rendszerezi
 • az összeállított dokumentációt továbbítja a megrendelőhöz
 • biztostja a munkaköréhez tartozó műszaki eszközök karbantartását
 • továbbképzéseken vesz részt és szakirodalmat tanulmányoz


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt helyen, irodai környezetben, általában normál, azaz napi nyolc, heti negyven órás munkarendben végezhető munka.
 • Jellemző a mesterséges megvilágítás és a számítógépekkel, technikai eszközökkel ellátott környezet.
 • Az öltözködésben sok munkaterületen inkább a kényelmi szempontok érvényesülnek.

Egészségügyi tényezők

 • Zárt helyen, irodai környezetben, általában normál, azaz napi nyolc, heti negyven órás munkarendben végezhető munka.
 • Jellemző a mesterséges megvilágítás és a számítógépekkel, technikai eszközökkel ellátott környezet.
 • Az öltözködésben sok munkaterületen inkább a kényelmi szempontok érvényesülnek.

Pszichikai tényezők

 • beosztottként szükséges az utasítások elfogadása
 • szoros együttműködést igénylő tevékenység (pl.: tervezővel, mérnökökkel)
 • a tervezési és kivitelezési munkák általában határidősek, az ebből adódó stresszhelyzetet jól kell tudni kezelni
 • az önálló döntések következményeiért vállalnia kell a felelősséget
 • a hibák gyors felismerésének és javításának nagy jelentősége van
 • az apró részletek kidolgozásához rendkívül nagy türelem kell
 • a rosszul, pontatlanul végzett munka komoly károkat okozhat, vagy közvetetten emberek egészségét, testi épségét veszélyeztetheti

Várható változások

 • A jövőben inkább a magasabban képzett munkaerő számára nyílnak meg munkahelyek, ezért a fiatalabb generáció más, divatosabb technikusi hivatást (pl.: gépésztechnikus) vagy a diplomás képzést választja.
 • A diplomás képzés túltelítettsége miatt gyakran a szakmai gyakorlaton résztvevő vagy a frissen végzett mérnökök töltik be a rendelkezésre álló műszaki rajzoló munkahelyeket.
 • A számítógépes tervezés és kivitelezés térhódítása miatt egyre kevesebb kézi kivitelű rajzkészítésre van szükség a feladatok ellátásához.
 • A vállalkozások versenyképességének megőrzéséhez ma már nélkülözhetetlenek a (legalább szakmai) idegennyelveket elsajátító szakemberek, mivel sok terv, dokumentáció, szabályozás nem magyar nyelvű és a külföldi beruházók száma is növekszik.
 • Egyre fontosabb az informatikai, műszaki ismeretek bővítése mellett a környezetvédelmi előírások fokozott figyelembevétele, az anyagtakarékosságra (papír) való törekvés is.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 40%
Csoportos 60%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Kivitelezőrajzoló
 • Műszaki rajzoló
 • Műszaki szerkesztő
 • Műszakirajz-kihúzó
 • Rajzmásoló
 • Számítógépes műszaki rajzoló
 • Számítógépes tervrajzoló
 • Szerkesztőrajzoló