Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású

FEOR-kód 9232-00

Bemutatás

Fogyasztásmérők rendszeres leolvasását, ellenőrzését, a leolvasott adatok rögzítését, szabálytalan vételezések feltárását, illetve szükség szerint a közüzemi számlák kézbesítését, díjak beszedését végzi.

Jellemző tevékenységek

 • megszervezi a napi munkáját, információt gyűjt az elvégzendő feladatokról
 • feltárja és jelenti a nyilvántartásban nem szereplő fogyasztási helyeket
 • értesíti a fogyasztót a mérőóra leolvasás megkísérléséről, szükség szerint az újabb időpontról
 • gondoskodás a munkához szükséges technikai eszközök üzemkész állapotáról (pl. nagyító, lámpa, mérőeszközök, PSYON, stb.)
 • felkeresi a fogyasztási helyet és igazolja magát munkája során
 • egyezteti és ellenőrzi az adatokat a fogyasztási helyre, a fogyasztóra, a fogyasztás mértékére vonatkozóan
 • leolvassa a fogyasztásmérőt
 • rögzíti a fogyasztás mértékét
 • átadja az adatokat az adatrögzítőknek
 • ellenőrzi a fogyasztási hely szerelvényeit és üzemszerű működését, a készülék sértetlenségét, hitelességét
 • információt ad szolgáltatással kapcsolatban a fogyasztónak
 • felmerülő műszaki probléma esetén kezdeményezi a mérőcserét
 • az észlelt meghibásodásokat, szabálytalan vételezéseket jelenti a felettesének, illetve a karbantartóknak
 • közüzemi számlákat és egyéb, a tevékenységhez kapcsolódó nyomtatványokat, tájékoztatókat kézbesít
 • beszedi a közüzemi díjak összegét (a pénzkezelés és a számlázás szabályainak figyelembe vételével)
 • adminisztrációs tevékenységet végez: pénzügyi elszámolást, a havi munkáról értékelést készít
 • szükség szerint vállalkozást hoz létre és működtet


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Szabadban, illetve épületeken belül egyaránt kell tartózkodni a munkavégzés során.
 • A munkavégzés helyszíne állandóan változik, illetve viszonylagos állandóságot a meghatározott körzetben való mozgás jelent.

Egészségügyi tényezők

 • Szabadban, illetve épületeken belül egyaránt kell tartózkodni a munkavégzés során.
 • A munkavégzés helyszíne állandóan változik, illetve viszonylagos állandóságot a meghatározott körzetben való mozgás jelent.

Pszichikai tényezők

 • a munkafolyamatból eredő konfliktusthelyzetekkel (pl. a leolvasás megtagadása, stb.) járó pszichés nyomás jelentős
 • a stressz a vitás szituációkban elkerülhetetlen, amit tudnia kell megfelelő módon kezelni
 • a gyakori helyváltoztatáshoz való jó alkalmazkodás lényeges
 • higgadt mérlegelés, és gyors, önálló döntések szükségesek

Várható változások

 • A számítógépes technika további fejlődése, a jeladós mérők elterjedése várható, ami a leolvasói tevékenység háttérbe szorulását eredményezi a jövőben.
 • A villany-, gáz-, vízfogyasztás leolvasását egyre inkább vállalkozások keretében valósítják meg, ami segíti a távmunka elterjedését.
 • Várható a fogyasztók jelentős hányadának áttérése a díjbeszedésről az átalány fizetesére, illetve a pénzintézeketen keresztül történő átutalásra, a kódolt kártyás fizetésre.
 • Az energiaszerkezet várható átalakulása hatással lesz erre a munkaterületre is.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 10%
Végrehajtó 90%

Munkakörök

 • Díjbeszedő, villany-, gáz-, vízóra-leolvasó