Lakossági kérdező, összeíró

FEOR-kód 4226-00

Bemutatás

A lakosság körében és a szervezeten belül különböző feladatokhoz kapcsolódóan, és különböző témákban kérdéseket tesz fel a megkérdezetteknek, adatokat gyűjt, a válaszokat feljegyzi, majd a kapott utasítások szerint feldolgozza, vagy továbbítja a megbízók részére.

Jellemző tevékenységek

 • felkészül a beszélgetésekre
 • válaszadókat kutat fel, válaszadói adatbázist állít össze
 • felveszi a kapcsolatot a válaszadókkal telefonon vagy személyesen
 • a válaszadóknak elmagyarázza a beszélgetés, felmérés célját
 • ismerteti a kérdőívek és felmérések felépítését, szerkezetét, tartalmát
 • a válaszokat bejegyzi papíron, vagy a számítógépes felmérési rendszerek segítségével közvetlenül számítógépes adatbázisba
 • a válaszokban tapasztalható ellentmondásokat, következetlenségeket felismeri és kiszűri
 • az ügyfelek igényeit gyűjti, elemzi, továbbítja
 • beszámol a megbízóknak a felmérések közben tapasztaltakról
 • közreműködik a felmérés során keletkezett adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában
 • utcai kérdezést is végezhet


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés változó helyszíneken történhet: így irodában, a megkérdezett személy lakásában, utcán vagy rendezvényen (zárt vagy szabadtéren egyaránt).
 • A munkahét többnyire beosztástól függő, változó.
 • A munkavégzés íróasztal és számítógép mellett végzett tevékenység, de akár folyamatos gyaloglással is járhat.
 • A munkabeosztás is változatos - eltérő leget cégenként -, nem ritka az esti, hétvégi munka, igazodva a megkérdezett személyek életritmusához.
 • Az irodában dolgozó kérdező többnyire egyterű "teremirodában dolgozik, sok esetben zsúfolt berendezéssel.
 • Jellemzően nem saját és kizárólagos használatú asztalok, saját munkaterek jellemzőek, az egyes műszakok dolgozói osztoznak és váltják egymást adott helyen.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés változó helyszíneken történhet: így irodában, a megkérdezett személy lakásában, utcán vagy rendezvényen (zárt vagy szabadtéren egyaránt).
 • A munkahét többnyire beosztástól függő, változó.
 • A munkavégzés íróasztal és számítógép mellett végzett tevékenység, de akár folyamatos gyaloglással is járhat.
 • A munkabeosztás is változatos - eltérő leget cégenként -, nem ritka az esti, hétvégi munka, igazodva a megkérdezett személyek életritmusához.
 • Az irodában dolgozó kérdező többnyire egyterű "teremirodában dolgozik, sok esetben zsúfolt berendezéssel.
 • Jellemzően nem saját és kizárólagos használatú asztalok, saját munkaterek jellemzőek, az egyes műszakok dolgozói osztoznak és váltják egymást adott helyen.

Pszichikai tényezők

 • gyorsan kell személyes helyzetben problémát kezelni
 • konfliktushelyzetek adódhatnak
 • gyakan teljesítménykényszer mellett kell pontosan, szabályszerűen végezni a feladatot

Várható változások

 • Az on-line és telefonos kérdezés költséghatékony, gyors megoldás és akár teljes anonimitást biztosít.
 • Csökkenő presztizsű foglalkozás.
 • A szükséges munkaerő gyakran diákmunkások vagy alkalmi munkások által kerül foglalkozttásra.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Kérdezőbiztos
 • Közvéleménykutató (kérdező)
 • KSH összeíró
 • Összeíró
 • Statisztikai összeíró
 • Számlálóbiztos
 • Telefonos kérdező
 • Telefonos piackutató
 • Vasúti forgalomszámláló