Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató

FEOR-kód 2422-00

Bemutatás

Középfokú oktatási intézmények (szakközépiskolák, szakiskolák) felnőttképző és továbbképző intézmények tanulóinak különböző szakmacsoportok, szakmák elméleti és gyakorlati ismereteit tanítja.

Jellemző tevékenységek

 • Kijelöli és ellenőrzi a házi feladatokat
 • Kijavít az írásbeli munkákat
 • Meghallgatja és értékeli a szóbeli feleleteket és beszámolókat
 • Előkészíti, megíratja és értékeli a dolgozatokat
 • Értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét
 • Kapcsolatot tart a szülőkkel, szülői értekezletek, fogadóórák keretében
 • Részt vesz a tantestületi üléseken, szakmai munkaközösségi összejöveteleken, nevelési értekezleteken
 • Megtartja a munkavédelmi oktatást, és ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkáját jellemzően oktatási intézményben, zárt térben végzi
 • Az oktatott szakmától függően szabadban is végezheti a munkája nagy részét

Egészségügyi tényezők

 • Munkáját jellemzően oktatási intézményben, zárt térben végzi
 • Az oktatott szakmától függően szabadban is végezheti a munkája nagy részét

Pszichikai tényezők

 • Magas stresszterhelés
 • Az iskolákban a tanulók körében fokozódó agresszó
 • Az intézmények szolgáltató szerepének előtérbe kerülésével növekvő terhelés

Várható változások

 • Csökken a gyermeklétszám
 • Az intézmény és a környezet kapcsolata intenzívebbé válik
 • Az intézmények szolgáltató szerepe kerül előtérbe
 • A nevelési-oktatási és képzési tevékenység egyre összetettebbé válik
 • Az oktatástechnikai eszközök fejlődnek, a digitális technika előtérbe kerül
 • A jól képzett szakemberek iránti igény nő a munkaerő- piacon
 • A kulcsképességekkel rendelkező munkavállalók iránti munkaerőpiaci igény nő

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Irányító 30%
Végrehajtó 70%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Egészségügyi szakoktató
 • Mentálhigiénés szaktanár
 • Nőiszabász oktató
 • Nyomdai könyvkötő szakoktató
 • Szabás-varrás oktató
 • Szakiskolai tanár
 • Szakmunkásképző iskolai szakoktató
 • Szakmunkásképző iskolai tanár