Ipari búvár

FEOR-kód 7911-00

Bemutatás

Víz alatti lélegzőkészülék segítségével a víz felszíne alatti munkákat végez, különféle berendezések és szerkezetek vizsgálata, felszerelése, javítása és eltávolítása, vizsgálatok és kísérletek elvégzése, robbanóanyagok elhelyezése, szerkezetek vagy a tengeri élővilág lefényképezése, illetve eltűnt tárgyak és személyek felkutatása céljából.

Jellemző tevékenységek

 • hatósági, szakhatósági engedélyezési és bejelentési eljárást végez
 • felméri a munkaterületet, a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát és megtervezi a munkafolyamot
 • a merülésvezető kijelöli a biztosító búvár személyét, a jelző embert, a búvársegítők személyét és azok feladatait
 • meghatározza a víz alatti munkák anyag-, gép-, és eszközszükségletét
 • gondoskodik a biztonságos víz alatti munkakörülmények kialakításáról
 • ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat, eszközöket és a felszerelést
 • felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel és átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
 • a merülésvezető egyezteti a merülő búvárral az elvégzendő feladatot, a merülési-feljöveteli időket, a jelzőrendszerben használatos fogalmakat, a merülési körülményeket és a veszélyességi tényezőket
 • a merülés megkezdése előtt kialakítja a merülés és a biztosítás bázisát (amely a búvár veszélytelen vízbe ereszkedését és kijövetelét szolgálja), biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
 • használja (biztosítja) a speciálisan előírt munkavédelmi eszközöket és betartja a merülési, és a sajátos munkavédelmi előírásokat
 • részt vesz a víz alatti létesítmények kivitelezésének építéshelyi előkészítésében és a munkavégzés szociális ellátásához szükséges, ideiglenes létesítmények kialakításában, berendezésében
 • lokalizálja, illetve elhárítja a víz alatti létesítmények üzemeléséből, használatából származó károsodásokat
 • jellemzően vízi és víz alatti műtárgyakat épít, szerel és ellenőriz, tárgyak bekötését, emelését, mozgatását végzi
 • jellemzően vízi és víz alatti állapotfelmérést, javításokat, karbantartást végez
 • speciális víz alatti munkához szükséges szerszámot használ
 • a felszerelés, az anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
 • megfelelő képesítéssel végezhet: víz alatti vágást és hegesztést
 • felszerelések javítását rögzíti a javítási vagy karbantartási naplóban
 • felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket, és baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
 • ellátja a tevékenységéhez tartozó kommunikációs, dokumentációs feladatokat (pl. munkakörének megfelelő naplót vezet)


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Búvármunkát minden olyan 18 és 55 év közötti férfi végezhet, aki a munkát önként vállalja, de 40 év felett csak az, aki legalább 5 évvel korábban búvárképesítést szerzett.
 • A feladatellátás a folyadék felszíne alatt és/vagy természetes légzésre alkalmatlan térben történik, ahol a légzéséhez szükséges levegőt vagy oxigént búvárfelszerelés biztosítja.
 • A búvár testét a tevékenységhez megfelelő speciális búvárruházat védi.
 • A merülést csak a merülésvezető jelenlétében és annak engedélyével lehet végrehajtani.

Egészségügyi tényezők

 • Búvármunkát minden olyan 18 és 55 év közötti férfi végezhet, aki a munkát önként vállalja, de 40 év felett csak az, aki legalább 5 évvel korábban búvárképesítést szerzett.
 • A feladatellátás a folyadék felszíne alatt és/vagy természetes légzésre alkalmatlan térben történik, ahol a légzéséhez szükséges levegőt vagy oxigént búvárfelszerelés biztosítja.
 • A búvár testét a tevékenységhez megfelelő speciális búvárruházat védi.
 • A merülést csak a merülésvezető jelenlétében és annak engedélyével lehet végrehajtani.

Pszichikai tényezők

 • a balesetek és veszélyhelyzetek elkerülése érdekében rendkívül fontos az önfegyelem
 • sokszor adódhatnak stressztűrést igénylő helyzetek
 • a szélsőséges idegi megterhelés elviselése
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó figyelemösszpontosítás
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására

Várható változások

 • Folyamatosan szigorodnak a környezetvédelmi előírások, ami egyre korszerűbb védekezési anyagok, technológiák alkalmazását teszi szükségessé a munkavégzés során.
 • Várható a környezetbarát, természetes építőanyagok elterjedése, az előregyártott elemek és a műanyagok elterjedése a műtárgyaknál a vízépítési munkaterületen is.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 30%
Csoportos 70%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Csatornabúvár
 • Építőipari búvár
 • Közlekedési és vízépítési búvár
 • Nehézbúvár (vízimentés)
 • Roncsmentő búvár
 • Vízépítési búvár