Hivatalsegéd, kézbesítő

FEOR-kód 9233-00

Bemutatás

Intézményeken belül és intézmények között, háztartásokba vagy más helyekre küldeményeket, leveleket kézbesít, illetve kisegítői feladatokat lát el.

Jellemző tevékenységek

 • egyezteti az elvégzendő feladatot a vezetőjével
 • átveszi a kézbesítendő küldeményeket, igazolást, megbízólevelet
 • ellenőrzi a küldemények darabszámát, a kézbesítési címet
 • meggyőződik a küldemények ép, sértetlen állapotáról
 • gondoskodik a sérült küldemények megfelelő kezeléséről, jelzi a sérülést a vezetőjének
 • ellenőrzi a díjazás, bérmentesítés helyességét, kezdeményezi a helytelen adatok javítását
 • kézbesítésre, postázásra előkészíti a küldeményeket
 • gondoskodik a rábízott küldemények, értékek biztonságos őrzéséről
 • rendkívüli esemény, gyanús körülmény esetén jelenti azt a vezetőjének
 • kézbesíti a küldeményeket (pl.. postai úton, személyes kézbesítéssel) a megadott helyre
 • a vezetője által átadott leveleket, küldeményeket a megadott címekre postázza, illetőleg a részére, vagy az adott intézmény részére küldötteket elhozza
 • soron kívül kézbesíti a sürgős küldeményeket
 • sikertelen kézbesítés esetén jelzi azt a vezetőjének, illetve ismételten megkísérli a kézbesítést
 • eleget tesz elszámolási kötelezettségeinek
 • kifutói feladatokat végez
 • adminisztrál, dokumentációt vezet az átvett küldeményekről (pl.. kézbesítő könyvet vezet)
 • besegít azon feladatok ellátásába, amelyekkel vezetője megbízza pl.: irodai anyagok rendezése, csomagok szállítása, a hivatali helyiségek takarítása)


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne változó, részben zárt térben, részben a szabadban dolgozik.
 • A munkaidő jellemzően kötött, állandó.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne változó, részben zárt térben, részben a szabadban dolgozik.
 • A munkaidő jellemzően kötött, állandó.

Pszichikai tényezők

 • fontos az irányítás elfogadása
 • szükséges az alkalmazkodás a vezetőhöz, munkatársakhoz és a különböző intézmények képviselőihez egyaránt
 • az udvarias, türelmes magatartás alapkövetelmény

Várható változások

 • A tevékenységi kör, az ellátandó feladatok bővülnek, a különböző kézbesítő és futárszolgálatok szolgáltatásainak igénybevétele gyakoribbá válik.
 • Az interneten keresztüli kommunikáció a jövőben csökkenti a papír alapú információközlés szerepét, ezáltal a kézbesítői feladatok leépülése várható a jövőben.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Munkakörök

 • Kerékpáros kézbesítő
 • Küldönc
 • Reklámújság kézbesítő