Fakitermelő (favágó)

FEOR-kód 6212-00

Bemutatás

Az erdőgazdaságban és lakott területeken a fák tőtől való elválasztását, a kitermelt fa előkészítését és elszállítását végzi.

Jellemző tevékenységek

 • beszerzi a fakitermeléshez szükséges hatósági engedélyeket (pl. orvosi igazolás, motorfűrész műszaki vizsgája)
 • a helyszíni felmérést, fatömegbecslést (faanyag számbavétele) követően tervet készít a munkavégzés folyamatáról
 • megválasztja az egyes munkafolyamatok helyszínét és a helyes fakitermelési, kivágási módot (döntés vagy ledarabolás)
 • megszervezi a munkamenetet, a helyszín biztosítását, a biztonsági zóna kijelölését, a gépek őrzését, és kiválasztja a segédszemélyzetet
 • előkészíti és rendeltetés szerint használja a kidöntéshez szükséges kézi és gépi fakitermelő eszközöket (pl. fűrész, ék, döntővilla, motorfűrész)
 • előkészíti és használja a fadöntéshez szükséges munkavédelmi eszközöket (pl. döntősisak, fültok, arcvédő, védőkesztyű, vágásbiztos nadrág és cipő) és a biztonsági berendezéseket
 • rendezi, tisztítja a munkaterületet a fakitermelés előtt és után bozótirtással, a vágásterületről a gallyak összetakarításával
 • megállapítja a fa döntésirányát és a biztonsági zóna nagyságát (váratlan helyzet, térbeli rend figyelembe vételével)
 • szemrevételezés után fadöntést, fakitermelést, faanyagmozgatást végez (irányítottat is), eltávolítja a fennakadt fát
 • legallyazza, elődarabolja, darabolja a fát (pl. gallyazóval, baltával, motorfűrésszel)
 • előkészíti a faanyagot a vágásból az elszállításra alkalmas helyre juttatásához (közelítéséhez pl. felköti a drótkötelet)
 • tulajdonságai és hibái alapján elbírálja a kitermelt fa minőségét (faosztályozás)
 • felkészíti a munkapadon a faanyagot a raktározásra, szállításra (kérgezés, hasítás), választékolást és készletezést (sarangolás, máglyázás) végez
 • rakodást és szállítási munkákat végez
 • a kivágott fák gyökérzetét eltávolítja (tuskózó gép használata)
 • talajlazítást követően facsemetéket ültet és az egymás fejlődését akadályozó csemetéket gyéríti, a friss betelepítéseket permetezi, trágyázza és elgazosodásukat megakadályozza
 • napi és időszakos szerszám- és gépellenőrzést, karbantartást, szerszámélezést, alkatrészcserét végez
 • közreműködik az erdészeti utak, műtárgyak építésében, karbantartásában, a belső anyagmozgatásban
 • fakitermelői vállalkozói feladatokat végez (tárgyalás, árajánlat és költségvetés készítése, szerződéskötés, számlakezelés)
 • munkadokumentációt készít


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A gépesítettségi színvonaltól függetlenül mindenképpen az egyik legnehezebb, szabad ég alatt, álló testhelyzetben végzett nehéz fizikai munka.
 • A motorosfűrészek használata nagy zajjal és vibrációval jár, ami rendkívül megterheli a szervezetet.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.
 • A fák döntése és a fűrészek használata igen veszélyes, ezért fokozott figyelemre, pontosságra és az óvórendszabályok maximális betartására van szükség.
 • A munkavégzés szabad, természeti munkakörülmények között folyik, a fakitermelő egész évben kiszolgáltatott az időjárás viszontagságainak, sokszor hőségben vagy fagyban, esőben, sárban vagy porban kell dolgoznia.
 • Munkáját csoportban végzi, mely jó együttműködő- és kapcsolattartó- képességet feltételez.
 • Az erdőirtások gyakran nagy távolságra vannak egymástól, így időnként sokat kell utazni.
 • Az egyenetlen és meredek talajon való nehéz munka jó egyensúlyérzéket kíván.

Egészségügyi tényezők

 • A gépesítettségi színvonaltól függetlenül mindenképpen az egyik legnehezebb, szabad ég alatt, álló testhelyzetben végzett nehéz fizikai munka.
 • A motorosfűrészek használata nagy zajjal és vibrációval jár, ami rendkívül megterheli a szervezetet.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.
 • A fák döntése és a fűrészek használata igen veszélyes, ezért fokozott figyelemre, pontosságra és az óvórendszabályok maximális betartására van szükség.
 • A munkavégzés szabad, természeti munkakörülmények között folyik, a fakitermelő egész évben kiszolgáltatott az időjárás viszontagságainak, sokszor hőségben vagy fagyban, esőben, sárban vagy porban kell dolgoznia.
 • Munkáját csoportban végzi, mely jó együttműködő- és kapcsolattartó- képességet feltételez.
 • Az erdőirtások gyakran nagy távolságra vannak egymástól, így időnként sokat kell utazni.
 • Az egyenetlen és meredek talajon való nehéz munka jó egyensúlyérzéket kíván.

Pszichikai tényezők

 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel a balesetek megelőzése érdekében
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó figyelemösszpontosítás
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására

Várható változások

 • Középtávon a gépek nem tudják kiszorítani (a terepadottságok miatt) a fakitermelő emberi munkáját.
 • A szakember utánpótlásban nehézségek adódhatnak a nehéz, nem komfortos, illetve veszélyes munkakörülmények, valamint az alacsony fizetések miatt.
 • Az anyagi és emberi megbecsülés a munkavégzés nehézségéhez, szükségességéhez és értékéhez képest sajnos továbbra is alacsony marad ezen a munkaterületen.
 • Fokozatosan előtérbe kerülnek a természetbarát technológiák, melyek alkalmazása a nem természetvédelmi területeken is elvárás lesz.
 • A biztonság fokozása, és az élőmunka kiváltása érdekében fejlődnek a gépek, technikai eszközök, a fakitermelő munkájára vonatkozó környezetvédelmi, munkabiztonsági előírások fontossága pedig növekszik.
 • Az EU előírásainak megfelelően a biztonsági előírások végrehajtása mind a munkavégzés, mind az oktatás során hangsúlyozottan előtérbe kerül.
 • Az erdő gazdasági funkcióján túl a védelmi és közjóléti funkciók megfelelő támogatása is lényegessé válik a jövőben.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 30%
Csoportos 70%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Erdészeti munkás, láncfűrészkezelő
 • Fakitermelő
 • Fakitermelő erdőtisztító
 • Favágó
 • Fűrészes (erdőművelő)
 • Kérgező, faragó
 • Kézi és gépi favágó (kisgépes)
 • Kézi fakitermelő
 • Lakott területi fakitermelő
 • Vágásvezető