Erdészeti foglalkozású

FEOR-kód 6211-00

Bemutatás

Az erdők műveléséhez, védelméhez és a kitermelés előkészítéséhez szükséges szakmunkát végzi.

Jellemző tevékenységek

 • elvégzi az erdőtelepítést, felújítást
 • ápolja és gondozza az élőfa-állományt és a kijelölt erdőterületet
 • figyelemmel kíséri a facsemeték fejlődését
 • előkészíti a fakitermelést
 • közreműködik a kitermelt fa felhasználás szerinti méretre vágásában
 • a kijelölt területeket megtisztítja a hulladékoktól és a nem kívánatos növényi kultúráktól
 • az újraerdősítés során területrendezést és talaj-előkészítést végez
 • gyűjti az erdei magvakat és melléktermékeket
 • ellátja a növényvédelmi munkálatokat, a növényvédő szereket kijuttatja a betegségek megelőzésére és kezelésére
 • ellátja az erdőterületen lévő parkok fenntartási munkáit
 • figyeli a kártevőket, parazitákat, egyéb betegségek felbukkanását
 • őrzi az erdőt az erdőtüzek ellen, szükség esetén részt vesz az oltásban
 • az erdészetben használatos eszközök, gépek, gépi berendezések üzemeltetését, karbantartását végzi
 • gondoskodik az erdő hulladékmentesítéséről
 • fellép a rongálók, szemetelők és fatolvajok ellen
 • gyalogosan vagy gépjárművel bejárja az erdőterületet


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Folyamatosan az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.

Egészségügyi tényezők

 • Folyamatosan az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.

Pszichikai tényezők

 • a természet, az erdő szeretete kiegyensúlyozza az időjárás okozta kellemetlen hatásokat
 • szorongást okozhat a sötét, sűrű erdő egyedül, éjszaka - esetleg viharban
 • a fegyelezettség elvárás
 • monoton munkafázisok is jellemzőek

Várható változások

 • A térinformatika alkalmazása (GPS) elterjed.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság és az öko-, biogazdálkodás.
 • Jellemző a privatizáció, tulajdonosi struktúra változása.
 • Nő a magántulajdonú erdő társadalmi elfogadása.
 • A környezeti kockázatok növekedése (pl.: klímaváltozás, új károsítók fellépése) jellemző.
 • Nő az erdő közjóléti szerepe.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Erdészeti növényvédő
 • Erdész-segéd
 • Erdőfelújító
 • Erdőfenntartó
 • Erdőkerülő
 • Erdőtelepítő
 • Segéderdész
 • Vágásvezető erdész