Címfestő

FEOR-kód 7411-00

Bemutatás

Betűket, figurákat, monogramokat és mintákat tervez és kivitelez fa, fém, üveg, kerámia és egyéb anyagokból, hagyományos kézi és számítógépes technológiával.

Jellemző tevékenységek

 • felveszi a megrendelést és egyezteti az adatokat a megrendelővel
 • helyszíni felmérést végez a környezetről, a megközelítési és rálátási lehetőségekről
 • javaslatot tesz a formára, színre, betűtípusra, méretre, alapanyagra
 • grafikai tervet, külső és belső látványtervet készít, mintákat vagy betűket tervez különböző munkadarabok pl. feliratok, üveg, agyagáru vagy bádoglemez festéséhez
 • kiválasztja, megtervezteti a szükséges fény, audiovizuális, és egyéb látványtechnikai eszközöket
 • vázlat alapján megtervezi és kiszámítja a gravírozandó feliratok, minták vagy sablonok méretét
 • felméri, illetve kiszámolja az anyagszükségletet
 • számítógéppel grafikai, tipográfiai elemeket, motívumokat tervez, megalkotja a tábla képét, megszerkeszti a felirat szövegét
 • bemutatja a grafikai tervet a megrendelőnek és igény szerint módosítja azt
 • számítógépes vagy hagyományos technológiával elkészíti a táblát
 • szoftver és mintakészítő berendezés segítségével háromdimenziós metszett képeket készít, képfeldolgozó szoftvereket, programokat alkalmaz
 • méretre szabást végez, vágógéppel betűket, grafikát vág
 • a feliratok, ábrák kivitelezéséhez előkészíti a hordozóanyag felületét (pl. zsírtalanítás, csiszolás), illetve a szükséges anyagokat
 • kikeveri festékből a színeket
 • betűket, alakokat, mintákat, feliratokat vagy jeleket rendez és fest, ír, illetve nyomtat
 • sablonokat készít és mintákat, betűket rajzol vagy másol munkadarabokra
 • falfestést készít
 • díszítő szabadkézi mintákat fest különböző tárgyakra, pl. üvegre, fémtáblákra, műanyag tárgyakra, fazekasárura
 • ellenőrzi a kivitelezés minőségét és kijavítja az esetleges hibákat
 • átadja a kész terméket


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Főként vállalkozásban, önálló művészeti tevékenységben dolgoznak, amelyek sok esetben családi vállalkozások is egyben.
 • A kisvállalkozói rendszerben dolgozóknál fontos a jogosítvány megléte mivel a munkahely változó és sokszor szállítással is jár.
 • A vállalkozóként dolgozók munkabeosztása rugalmas, sajátmaguk alakítják munkaidejüket, követve a megrendelői igényeket.
 • Részben belső, egy adott műhelyben, illetve a megrendelőnél folytatott tevékenység, részben pedig külső térben végzett könnyű fizikai munka.

Egészségügyi tényezők

 • Főként vállalkozásban, önálló művészeti tevékenységben dolgoznak, amelyek sok esetben családi vállalkozások is egyben.
 • A kisvállalkozói rendszerben dolgozóknál fontos a jogosítvány megléte mivel a munkahely változó és sokszor szállítással is jár.
 • A vállalkozóként dolgozók munkabeosztása rugalmas, sajátmaguk alakítják munkaidejüket, követve a megrendelői igényeket.
 • Részben belső, egy adott műhelyben, illetve a megrendelőnél folytatott tevékenység, részben pedig külső térben végzett könnyű fizikai munka.

Pszichikai tényezők

 • az alkotó munka iránti fogékonyság szükséges
 • az aprólékos munka jó monotóniatűrést igényel
 • udvarias viselkedés a vevőkkel és megrendelőkkel
 • a megrendelő kívánságára esetleg a meggyőződésével, elképzelésével, ízlésével nem egyező alkotásokat is el kell készítenie, ami belső konfliktussal, feszültséggel járhat

Várható változások

 • A szakma erőteljesen halad a digitális nyomtatás, a 3D technika irányába, illetve egyre inkább közelít a reklámgrafikához.
 • A festett táblák iránti igény folyamatosan csökken.
 • Az új anyagok és technológiák megjelenése és elterjedése elősegíti az EU-s normáknak, a szigorodó környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Betűfestő, betűíró
 • Cégtábla- és címfestő
 • Cégtáblafestő
 • Dekorációs festő, reklámtábla
 • Díszletfestő
 • Feliratkészítő
 • Kézi festő
 • Óraszámlapfestő
 • Plakátfestő
 • Reklámfestő, plakátfestő