Vadgazdálkodási foglalkozású

FEOR-kód 6220-00

Bemutatás

Védi és gondozza a vadászterületén élő vadállományt, közreműködik a vadászati feladatok végrehajtásában.

Jellemző tevékenységek

 • a vadon élő vadfajok, a természetvédelmi oltalom alatt álló fajok állományát védi
 • gondoskodik a vadállomány meghatározott szinten tartásáról
 • vadetetők létesítését és sózókat létesít
 • biztosítja a megfelelő takarmánybázist
 • biztosítja a téli etetést, víz biztosítását
 • megszervezi és engedélyezi a selejtezést, vadásztatást
 • elvégzi a kártékony vadfajok állományának csökkentését
 • az élő vadat befogja, szállításra előkészíti
 • az apróvadnevelő telepeken az állatokat gondozza
 • vadászatokon a vadakat hajtja, az elejtett vadakat hordja, a terítéket kialakítja
 • a lőtt vadakat értékesíti, a trófeát kikészítteti
 • a vadászfegyvereket karbantartja
 • a területet gyalogosan vagy járművel rendszeresen bejárja
 • vadászkutyát idomít
 • közreműködik a vadkár elhárításában, felszámolásában
 • vadászati szolgáltatást szervez
 • értékesítéssel, vadkereskedelemmel foglalkozik


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Folyamatosan az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.

Egészségügyi tényezők

 • Folyamatosan az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.

Pszichikai tényezők

 • a természet, az erdő és az állatok szeretete kiegyensúlyozza az időjárás okozta kellemetlen hatásokat
 • szorongást okozhat a sötét, sűrű erdő egyedül, éjszaka - esetleg viharban
 • a fegyelezettség elvárás
 • monoton munkafázisok is jellemzőek

Várható változások

 • A térinformatika alkalmazása (GPS) elterjed.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság és az öko-, biogazdálkodás.
 • Jellemző a privatizáció, tulajdonosi struktúra változása.
 • A szabadtéri vadállomány csökken.
 • A zárttéri vadtartás erősödik.
 • A vadak életterének csökkenése jellemző.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Apróvadgondozó
 • Fácángondozó
 • Fácánkeltető
 • Fácánnevelő
 • Fürjtenyésztő
 • Mestervadász
 • Prémvadász
 • Segédvadász
 • Trófeakészítő
 • Vadász
 • Vadász, vadtenyésztő
 • Vadbefogó
 • Vadetető, vadtakarmányozó
 • Vadgazdálkodó
 • Vadkacsa keltető
 • Vadtartó