Természetvédelmi őr

FEOR-kód 5255-00

Bemutatás

Felügyeli és védi a természetvédelmi területeket, a nemzeti parkokat és a régészeti lelőhelyeket, gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról.

Jellemző tevékenységek

 • Ismeri, megfigyeli és számon tartja a védett növényeket és állatfajokat
 • Felderíti és elhárítja a védett területen a természetvédelmi értékeket károsító veszélyforrásokat
 • Megóvja a természetes élőhelyek állapotát
 • Figyelemmel kíséri a védett állatokra veszélyt jelentő ragadozók, kártevők elszaporodását, állományváltozását
 • Gondoskodik táplálék biztosításáról a táplálékhiányos időszakokban
 • Részt vesz természetvédelmi oktató nevelő munkában
 • Szakmai idegenvezetést végez a védett területen
 • Közreműködik a természetvédelmi szervek kezelésében lévő épületek, építmények fenntartásában
 • Ellenőrzi a nyilvános táborhelyeket a biztonsági, tűzvédelmi és természetvédelmi szabályok betartása szempontjából
 • Kapcsolatot tart a védett természeti területen gazdálkodó szervezetekkel, az érintett önkormányzatokkal és földhivatalokkal
 • Állampolgári jogokat korlátozó hatósági intézkedéseket alkalmaz
 • Adminisztratív tevékenységet végez


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A természetvédelmi őr munkáját a szabadban végzi, az időjárástól függetlenül.

Egészségügyi tényezők

 • A természetvédelmi őr munkáját a szabadban végzi, az időjárástól függetlenül.

Pszichikai tényezők

 • Állampolgári jogokat korlátozó hatósági intézkedéseket alkalmazása során fokozott stresszterhelés

Várható változások

 • Természetvédelmi őr jogintézmények erősítése, jogosultságok és kötelességek körének további bővítése
 • Természetvédelmi őrszolgálat létszámának növelése
 • A feladatellátás kiterjesztése a természeti területekre és értékekre
 • A feladatellátás bővítése a régészeti őrzéssel
 • Felsőfokú végzettségű természetvédelmi őrök arányának további növekedése
 • Állandó országos és helyi ügyeleti rendszer kialakítása
 • Egyenruházati és technikai ellátottság fejlesztése

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Birtokügyi felügyelő (természetvédelmi őr)
 • Erdőőr
 • Tájvédelmi és ökológiai felügyelő
 • Természetvédelmi területkezelő
 • Zoológiai felügyelő