Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő

FEOR-kód 6115-00

Bemutatás

Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a dísznövények értékesítésre történő előkészítésével, valamint a faiskolai és csemetekerti szaporítóanyagok előállításával, kertekben, parkokban történő kiültetésével, gondozásával kapcsolatos munkákat.

Jellemző tevékenységek

 • meghatározza a termesztendő növények típusát és mennyiséget
 • előkészíti a talajt, pótolja a hiányzó tápanyagokat
 • elveti a magvakat, elülteti a hagymákat, gumókat, palántákat, facsemetéket
 • elvégzi az oltást és a szemezést metszőollóval és oltókéssel
 • gondoskodik az öntözésről, trágyázásról
 • gondoskodik az üvegházak szellőzéséről, megfelelő hőmérsékletéről, páratartalmáról
 • védi a növényeket a kórokozoktól, kártevőktől
 • gyomlál és kapál
 • megmetszi a díszfákat és cserjéket
 • leszedi a virágokat, osztályozza és csomagolja
 • kiszedi és pótolja a letermett vagy kipusztult töveket


Körülmények

Munkakörnyezet

 • jellemző módon szabadban, vagy üvegházban dolgozik
 • ki van téve az időjárás szélsőséges változásainak, a munkavégzés többnyire piszkos, nyirkos

Egészségügyi tényezők

 • jellemző módon szabadban, vagy üvegházban dolgozik
 • ki van téve az időjárás szélsőséges változásainak, a munkavégzés többnyire piszkos, nyirkos

Várható változások

 • Növekszik a fogyasztók minőség iránti elvárása.
 • Fokozódik a szelektív növényvédő szerek elterjedése.
 • Új, környezetkímélő növényvédő módszerek jelenek meg.
 • Emelkedik a hatósági-minőségi ellenőrzések száma.
 • A termék eredetének és minőségének követhetősége mind inkább előtérbe kerül.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 30%
Végrehajtó 70%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Csemeteápoló
 • Csemetegondozó
 • Csemetekertész
 • Csemetekerti erdőművelő
 • Csemeteművelő
 • Csemeteültető erdőművelő
 • Csemeteválogató
 • Díszfaiskolai kertész
 • Dísznövény- és virágtermesztő
 • Dísznövény- és zöldségtermesztő
 • Dísznövénykertész
 • Dísznövénykertész és parképítő
 • Dísznövényszaporító
 • Erdészeti csemeteápoló
 • Erdészeti mag- és csemetegondozó
 • Erdészeti mag- és csemetenevelő
 • Erdészeti szaporítóanyag-nevelő
 • Facsemete válogató
 • Facsemete-ápoló
 • Facsemete-gondozó
 • Faiskolai és csemetekerti kertész
 • Faiskolai kertész
 • Faiskolai lerakatvezető
 • Faiskolai metsző, szemző
 • Faiskolai munkás
 • Faiskolai szaporítóanyag-előállító
 • Faiskolai termesztő
 • Gyümölcsoltvány előállító
 • Kertépítő és -fenntartó
 • Kertépítő kertész
 • Kertépítő munkás
 • Kertgondnok
 • Növényházi dísznövénytermesztő
 • Park- és kertépítő, -gondozó
 • Parkápoló
 • Parképítő
 • Parkfenntartó
 • Parkkarbantartó
 • Parkkezelő
 • Parkosító
 • Parkrendező
 • Szabadföldi dísznövénytermesztő
 • Sziklakertépítő
 • Szőlőoltvány-előkészítő, -szedő, -osztályozó
 • Üvegházidísznövény-termesztő
 • Virágkertész
 • Virágtermesztő
 • Virágzöld termelő