Szemétgyűjtő, utcaseprő

FEOR-kód 9211-00

Bemutatás

Összegyűjti és elszállítja a szemetet és az újrahasznosítandó hulladékokat az épületekből, a kertekből, az utcáról és más nyilvános helyekről, söpri és takarítja az utcákat, parkokat és egyéb közterületeket.

Jellemző tevékenységek

 • összesepri a szemetet és hulladékgyűjtőbe teszi
 • a hulladékokat konténerbe gyűjti, a megtelt tartályokat a szemétszállító autóhoz viszi
 • kezeli az emelőszerkezetet, amellyel a konténerek tartalmát a jármű gyűjtőedényébe tölti
 • helyre tolja a kiürített szemetesedényeket
 • rendszeresen felsepri az utcákat, tereket, vasúti- és autóbuszpályaudvarokat, repülőtereket, egyéb területeket
 • kiüríti a kihelyezett szemetesedényeket
 • télen eltakarítja a havat a közutakról, közterületekről
 • megtisztítja a patakmedreket, szökőkutakat, dísztavakat a szeméttől, avartól


Körülmények

Munkakörnyezet

 • főleg szabadban végzett munka
 • bűzös, gázos munkakörnyezet

Egészségügyi tényezők

 • főleg szabadban végzett munka
 • bűzös, gázos munkakörnyezet

Pszichikai tényezők

 • jó tűrőképességet igényel

Várható változások

 • Az automatizálás ebben a munkában is megjelenik.
 • Növekszik az együttműködési iránti igény.
 • Mindinkább előtérbe kerül a környezetbarát és környezetkímélő technológia.
 • Ebben a munkakörben is fokozott figyelmet kell fordítani az EU-s minőségbiztosítási, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Munkakörök

 • Fémhulladék-gyűjtő
 • Hóeltakarító munkás
 • Közterület takarító
 • Köztisztasági munkás
 • Rakodó szemétszállító
 • Szemeteskocsin felöntő