Rakodómunkás

FEOR-kód 9223-00

Bemutatás

Anyagok, nyersanyagok, félkész és késztermékek, tárgyak mozgatását, rakodását, fel-, illetve lepakolását, csomagolásának, szállításának előkészítését végzi, valamint kezeli és felügyeli a különböző emelő-, mozgató-, mechanikus és elektronikus rakodóberendezéseket.

Jellemző tevékenységek

 • szemrevételezi a leendő tárolási helyet és a beérkezett anyagot a szakszerű tárolás feltételeinek biztosítása érdekében
 • a hibát, hiányosságot, sérülést jelzi a felettesének
 • a beérkezett anyagot, árut le/felszedi, kicsomagolja és azonosítóval látja el (pl. kód, címke)
 • az anyagokat, termékeket csoportosítja a megadott szempontok, előírások szerint
 • továbbítja az anyagot/árut a kijelölt tárolási helyre, raktáron belüli anyagmozgatást végez
 • előkészíti a szállításra váró anyagokat/árukat (kézzel vagy anyagmozgató gépek, eszközök segítségével)
 • anyagokat, termékeket, tömeg- és darabárukat emel, hord és szállít anyagmozgató gépekkel, rakodógéppel (pl.: kézikocsival, hidraulikus emelővel, targoncával vagy daruval)
 • különféle szállítóeszközökre, szállítószalagokra rakodja az árut
 • üzemelteti a rakodásra használt gépi berendezéseket, egyszerűbb segédeszközöket (pl.: emelők, csigák, csigasorok, csörlők, kötelek, hevederek)
 • folyékony anyagokat tartályokba, illetve tartályautókba tölt különböző tömlők, csövek, szivattyúk és egyéb berendezések segítségével
 • egyezteti a fuvarokmányt és a rakományt a kiszállítandó egységrakományok előkészítése során
 • pánttal, ragasztószalaggal, fóliával vagy egyéb módon rögzíti a rakományt
 • elkülöníti a raklapon együtt nem szállítható termékeket az áruvédelmi jeleknek megfelelően elhelyezve azokat
 • ellenőrzi az áru emelhetőségét
 • betartja a technológiai és a terhelhetőségi előírásokat
 • karbantartást és műszaki ellenőrzést végez
 • tisztán tartja a rábízott gépeket, berendezéseket
 • gépnaplót és különböző kimutatásokat (üzemanyag, munkaruha) vezet
 • betartja a környezetvédelmi előírásokat a hulladék anyag kezelése során (pl. szelektíven gyűjtés, tárolás)
 • betartja a munka-, tűz- és a balesetvédelmi előírásokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Balesetveszélyes munkaterület, leginkább a targoncák, emelők, daruk és egyéb eszközök mozgatása okozhat balesetet.
 • A szabadban és zárt térben egyaránt dolgozhat, amikor el kell tudni viselni a váltotó időjárási körülményeket.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség lehet, pl.: eső, hideg, elemi higiénikus feltételek hiánya.
 • A zaj és porterhelés igen nagy lehet.
 • Közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka.

Egészségügyi tényezők

 • Balesetveszélyes munkaterület, leginkább a targoncák, emelők, daruk és egyéb eszközök mozgatása okozhat balesetet.
 • A szabadban és zárt térben egyaránt dolgozhat, amikor el kell tudni viselni a váltotó időjárási körülményeket.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség lehet, pl.: eső, hideg, elemi higiénikus feltételek hiánya.
 • A zaj és porterhelés igen nagy lehet.
 • Közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka.

Pszichikai tényezők

 • kötött munkaritmushoz és munkarendhez való alkalmazkodás
 • időjárási körülményekhez és a munkahelyi környezethez való alkalmazkodás
 • alkalmazkodás a munkatársakhoz, tolerancia, higgadtság
 • az irányítás elfogadása
 • összehangolt munka szükséges az anyagmozgatás és raktározás során
 • a targonca kezelése fokozott, tartós figyelmet kíván
 • hibája esetén komoly anyagi károk, esetleg személyi sérülések keletkezhetnek, ami nagyfokú felelősségvállalást és odafigyelést kíván

Várható változások

 • Egyre szigorúbbak lesznek a környezetvédelmi előírások ezen a munkaterületen is.
 • Számítógép vezérelte gépek, elektromos anyagmozgató eszközök, vonalkódrendszerek elterjedése várható.
 • A gépkezeléshez csatlakozó társszakmák elsajátítása egyre inkább szükségessé válik az elhelyezkedéshez.
 • A gépesítés révén csökken a kézi anyagmozgatások szükségessége.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 10%
Csoportos 90%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Munkakörök

 • Anyagkiadó
 • Anyagmozgató
 • Árukezelő
 • Dokkmunkás
 • Faházgyártási rakodó
 • Hajórakodó
 • Hűtőházkezelő
 • Hűtőraktári rakodó
 • Kézi rakodó
 • Kocsi és árukísérő
 • Kocsikísérő
 • Mázsaházi segédmunkás
 • Rakodási előmunkás
 • Rakománykezelő
 • Raktári árukezelő
 • Raktári kisegítő, ~segédmunkás
 • Raktári munkás
 • Raktárkezelő
 • Repülőgép-rakodó
 • Szállítmánykísérő
 • Takarmányrakodó