Nyomdász, nyomdaipari gépmester

FEOR-kód 7232-00

Bemutatás

A különböző technológiájú digitális, magasnyomó, tipográfiai, szélnyomó gépeken nyomtatott terméket állít elő, integrált számítógépes kép- és szövegfeldolgozást végez, adott gyártási utasítások alapján elvégzi a szedési, tördelési, képfeldolgozási, tipográfiai feladatokat.

Jellemző tevékenységek

 • fogadja a megrendelést, egyeztet a megrendelővel
 • kiválasztja a megrendelésnek megfelelő technológiát és a felhasználandó anyagokat (pl. festékek kiválasztása)
 • munkatáskát használ, megismeri a munkavégzéshez szükséges utasításokat és ellenőrzi a dokumentáció teljességét
 • beszerzi és előkészíti a nyomtatásoz szükséges adatokat, az alap- és segédanyagokat, szerszámokat
 • részt vesz a gyártáselőkészítésben, gép- és formaelőkészítést végez, beigazítja a nyomógépeket
 • beállítja és ellenőrzi a berakó és továbbító mechanizmusokat, festékrendszereket és egyéb nyomtatógép-funkciókat
 • feltölti és beállítja a papírszolgáltató művet (papírméretnek, -vastagságnak megfelelően)
 • szabvány szerint keveri a festékeket és oldószereket , illetve a papír- és festékadagolást szabályozza a nyomtatás során
 • beállítja a kiegészítő műveletek egységeit (számozó-, perforáló-, lakkozó-, benyomóművek) és a vágó-, hajtogató-, ragasztó-, tűző műveket
 • felügyeli és ellenőrzi a gépek működését, az alapanyagok utánpótlását, megszünteti a kisebb fennakadásokat
 • folyamatosan ellenőrzi a minőséget gyártás közben és a végtermék elkészültekor az elfogadott minta alapján (minőségbiztosítát végez)
 • szükség szerint korrekciót, javításokat, restaurálásokat végez
 • jóváhagyatja a végleges nyomatot
 • kinyomtatja az előírt példányszámot
 • ellenőrzi a nyomtatott példányszámot, a csomagolás mennyiségét és minőségét
 • gondoskodik a nyomógépek technikai karbantartásáról (pl.: olajozás, zsírozás), szervizeléséről és tisztításáról
 • betartja/betartatja a munkavégzéshez szükséges munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási előírásokat
 • együttműködik a megelőző és a követő technológiai műveletet végzőkkel, átadja a nyomatokat továbbfeldolgozásra
 • gondoskodik az elkészült nyomatok elszállításáról
 • adminisztrálja a tevékenységét, aláírja a munkatáskát a munka befejeztével,vezeti a munkalapot


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés Jellemzően mesterséges fényben, zárt klimatizált helyiségekben vagy gépcsarnokokban történik.
 • A gépek működés közben rendkívül hangosak, zajosak, akár fülvédő nélkül elviselhetetlen zajszint is előfordulhat.
 • A talaj a gépek működésétől szinte vibrál és a levegőben papír- és festékpor kering.
 • Nyomdai eljárástól, megbízástól függően más és más időbeosztásban dolgozhatnak: nappali, váltott-, vagy akár éjszakai műszakban is.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés Jellemzően mesterséges fényben, zárt klimatizált helyiségekben vagy gépcsarnokokban történik.
 • A gépek működés közben rendkívül hangosak, zajosak, akár fülvédő nélkül elviselhetetlen zajszint is előfordulhat.
 • A talaj a gépek működésétől szinte vibrál és a levegőben papír- és festékpor kering.
 • Nyomdai eljárástól, megbízástól függően más és más időbeosztásban dolgozhatnak: nappali, váltott-, vagy akár éjszakai műszakban is.

Pszichikai tényezők

 • előnyös, ha az alkalmazott terhelhető és elhivatott
 • a túlórázás, éjszakai műszak és a lökésszerűen jelentkező munkacsúcsok nagyfokú alkalmazkodást, rugalmasságot igényelnek
 • egyes területeken a szellemi igénybevétel és a határidők betartása miatti stressz is jellemző
 • a határidők betartása több ember együttes munkáján múlik, együttműködést igényel
 • a gépek kezelése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás

Várható változások

 • Várhatóan az új információs és kommunikációs technológiák (pl. Internet) elterjedése nem szünteti meg a nyomtatott sajtó és a könyvek szerepét.
 • A számítástechnika eszközök térhódítása azonban csökkenti a nyomtatványigényt, ami a munkaerőigény csökkenéséhez is vezet.
 • A digitális nyomtatás nagyfokú előretörésével párhuzamosan az ofset nyomtatás háttérbe szorulása, alacsony példányszámnál komoly piacvesztése várható.
 • A számítógépes vezérlésű integrált rendszerek megjelenése mellett, a flexonyomtatás fokozatos térhódítására lehet számítani.
 • Az automatizálás terjedése növeli a termelékenységet, ugyanakkor más jellegű ismeretek, képzettebb munkaerő alkalmazását teszi szükségessé.
 • A minőségi garancia növelésére a gépmester azonosító jelének a nyomtatványon való megjelentetése, a nyomtatási eljárásra való specializálódás szolgálhat, és emellett a kiegészítő műveletek is bekapcsolódnak a gépmester munkakörébe.
 • A technológiák, a termékstruktúra arányváltozása, az átfutási idők rövidülése jellemzi majd a nyomdai munkálatokat.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 40%
Végrehajtó 60%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Acélmetsző, nyomtatott sajtó
 • Amerikai (műszaki) retusőr
 • Automarató
 • Betű- és anyagöntő
 • Betűfémolvasztó
 • Cinkográfus
 • Dobkezelő (rotációs)
 • Fekete és színes kemigráfus automarató
 • Fényképész (nyomdaipari, magas-, offset- és mélynyomó)
 • Fényképtabló-rajzoló
 • Fénynyomó
 • Fénynyomó fényképész
 • Fénynyomó retusőr
 • Fotogravír-galvanizáló
 • Gépi metsző, nyomtatott sajtó
 • Géptermi revizor (nyomdai)
 • Gyorsnyomdai gépkezelő
 • Hengermetsző
 • Játékkártya-készítő
 • Kemigráfus automarató
 • Kemigráfus vonalmarató
 • Kézimetsző, nyomtatott sajtó
 • Kisofszetgép-kezelő
 • Klisográfgép-kezelő
 • Kőnyomó
 • Könyvnyomó
 • Magas-, mély-, síknyomó-előkészítő
 • Magasnyomógép-kezelő
 • Mélynyomógép-kezelő
 • Mélynyomómarató
 • Metsző (rézmetsző), nyomtatott sajtó
 • Monomatrica-készítő
 • Montírozó, nyomdai fényképész
 • Névjegykártya készítő
 • Nyomdai átrakó
 • Nyomdai berakó
 • Nyomdai címkevágó
 • Nyomdai gépmester
 • Nyomdai grafikus, nyomdai rajzoló
 • Nyomdai ívátnéző
 • Nyomdai kézi filmnyomó
 • Nyomdai klisébeállító
 • Nyomdai kötészeti gépkezelő
 • Nyomdai lapkiszedő
 • Nyomdai leolvasó
 • Nyomdai levilágító
 • Nyomdai szegő
 • Nyomdai tipográfus
 • Nyomdai vágó
 • Nyomdai vágógépkezelő
 • Nyomdaipari munkás
 • Nyomdász
 • Nyomó
 • Offsetfényképész
 • Offszetnyomó
 • Ofszet gépkezelő
 • Ofszet gépmester
 • Papírstancforma-készítő
 • Reliefkészítő
 • Rézlénia-készítő
 • Rézmetsző, nyomtatott sajtó
 • Rotációsgép-kezelő, nyomdai
 • Síknyomógép-kezelő
 • Síknyomólemez-csiszoló
 • Síknyomólemez-oxidáló
 • Szitanyomógép-kezelő
 • Szitanyomósablon-készítő
 • Tapétanyomó
 • Tervezőszerkesztő
 • Tintakeverő, nyomda
 • Tipográfus (nyomdász)
 • Tördelő