Kubikos

FEOR-kód 9321-00

Bemutatás

Különböző építkezéseken, út-, vasút- és vízépítéseken földmunkával járó munkaműveleteknél azokat a tevékenységeket látja el, melyeket munkagépekkel nem lehet elvégezni (lapátol, csákányoz, gereblyéz, talicskával elszállítja a földet). Bontási műveleteket is végez.

Jellemző tevékenységek

 • egyezteti a munkavezetővel a feladatokat, felkészül a kivonulásra
 • építkezéseknél előkészíti a létesítmények helyét, alapot ás
 • segédkezik a dúcolások, támfalak elkészítésében
 • csákányozza, lapátolja, gereblyézi a földet
 • a törmeléket, földet szállító eszközre, talicskára rakja
 • vödörrel, talicskával elszállítja a földet
 • a vasútépítéseknél, az árvédelmi gátak emelésénél lapátol és árkokat ás
 • a földmunkagépek mellett egyengetést végez
 • kibontott, kiásott területet, munkaárkot betemet
 • árokprofilt kialakít
 • földet lapáttal elterít
 • bontásoknál a törmelékeket kézi erővel szállítja, eltakarítja
 • a munkaterület környezetét rendezi
 • betartja a földmunka munkavédelmi, balesetvédelmi előírásait
 • betartja az épületbontás biztonságtechnikai előírásait


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkavégzésének helyszíne változó, a munkaidő legtöbbször az időjárás és a határidők függvényében változik.
 • Leginkább a tavasszal kezdődik a kubikosok munkája, és a tél beálltáig tart.
 • Különböző időjárási viszonyok között, pl. tűző napsütésben és esőben is dolgozni kell.
 • Csapatokban, brigádokban dolgoznak.
 • Egész napos, sokszor napi 10-12 órás nehéz fizikai munkavégzés jellemző.

Egészségügyi tényezők

 • Munkavégzésének helyszíne változó, a munkaidő legtöbbször az időjárás és a határidők függvényében változik.
 • Leginkább a tavasszal kezdődik a kubikosok munkája, és a tél beálltáig tart.
 • Különböző időjárási viszonyok között, pl. tűző napsütésben és esőben is dolgozni kell.
 • Csapatokban, brigádokban dolgoznak.
 • Egész napos, sokszor napi 10-12 órás nehéz fizikai munkavégzés jellemző.

Pszichikai tényezők

 • jellemző a túlmunka, a nyújtott műsza, amihez alkalmazkodni kell
 • fontos az irányítás elfogadása
 • az egy munkahelyen tevékenykedő munkásoktól a legteljesebb együttműködést kívánja meg
 • alkalmazkodás a munkatársakhoz, tolerancia, higgadtság
 • az egysíkú munkafázisok ismétlése nagyon jó monotóniatűrést igényel
 • hibája esetén esetleg személyi sérülések keletkezhetnek, ami felelősségvállalást és odafigyelést kíván

Várható változások

 • Az infrastruktúra fejlődése magával vonja a tevékenység iránti folyamatos keresletet, ugyanakkor a gépesítés, az alkalmazott technológiák korszerűsítése miatt folyamatosan csöken a kereslet a kubikosok munkája iránt.
 • A munka társadalmilag nem elismert, jövedelmezősége alacsony.
 • A felújítandó utak mennyisége folyamatosan nő ezáltal az egyéb munkaterületeken való elhelyezkedés (pl. útépítő, útkarbantartó, földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelő) esélye várhatóan növekszik a jövőben.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 10%
Csoportos 90%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%