Kohó- és anyagtechnikus

FEOR-kód 3112-00

Bemutatás

Önállóan vagy mérnöki irányítással vas és egyéb fémek előállításában, dúsításában, finomításában, fizikai és kémiai jellemzőik kialakításában, és a különböző készültségi fokú termékek előállításában vesz részt.

Jellemző tevékenységek

 • Ellenőrzi a gyártási eljárás jellemzőit, pl. a hőmérsékletet, a hatóanyag felhasználást, a villamos áram erősségét.
 • Megváltoztatja gyártási eljárás jellemzőit, elsősorban mérnöki utasításra.
 • Meghatározza a nagyolvasztóba kerülő anyagok mennyiségét, arányát a nyersvas előállításakor.
 • Mintákat vesz a technológiai folyamat különböző szakaszaiban a laboratóriumi vizsgálatokhoz.
 • Elvégzi a laboaratóriumi anyagvizsgálatokat, így az ütőpróbát, a kifáradási vizsgálatot,, stb.
 • Meghatározza az ötvözetek összetételét, kiállítja a tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat.
 • Alkalmazza a számítógépes gyártás-irányítási iprogramokat.
 • Szimulációkat végez a folyamatok optimalizálása érdekében.
 • Hitelesíti a kohászat és az anyagvizsgálat jellegezetes műszereit, pl, pirométert.
 • Selejt-analitikai vizsgálatokat végez, feltárja a selejtokokat.
 • Legyártatja az öntőmintákat rajzok és mintadarabok alapján.
 • Biztosítja a zavartalan alapanyag-ellátást.
 • Irányítja a felügyelete alá tartozó munkásokat.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Nagyon meleg gyártási környezet, tiszta zárttéri laboratóriumi munka.
 • Zaj és/vagy vibráció

Egészségügyi tényezők

 • Nagyon meleg gyártási környezet, tiszta zárttéri laboratóriumi munka.
 • Zaj és/vagy vibráció

Pszichikai tényezők

 • A balesetveszélyes környezet enyhe stressz hatást eredményezhet.

Várható változások

 • A gazdasági válságot követően a fejlődés alapfeltétele a kohászat fejlesztése.
 • A kisebb üzemek a nyers és félkésztermék helyett egyre több készterméket fognak előállítani
 • A közeljövőben várható a hazai kohászati üzemek részbeni újra indítása
 • A munkakörülmények javulnak
 • A minőségbiztosítási feladatok is kiterjednek.
 • A környezetvédelmi feladatok kiterjednek.
 • Informatikai eszközök terjedése egíre jobban segíti a munkát.
 • Az export-import tevéekenység növekszik, ezért egyre több minősítési és tanúsítási feladat lesz.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 80%
Csoportos 20%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Acél- és fémszerkezeti technikus
 • Fémipari anyagtechnikus
 • Fémipari technikus
 • Kohászati anyagmester
 • Korrózióvédelmi technikus
 • Mágneses anyagvizsgáló
 • Mágnesezhető poros anyagvizsgáló
 • Mechanikai, metallográfiai anyagvizsgáló
 • Melegüzemi technikus
 • Öntvény radiológus
 • Radiográfiai anyagvizsgáló
 • Rezgéselemző anyagvizsgáló
 • Színesfémkohászati technikus
 • Vaskohászati technikus